AKD adviseert bij innovatieve obligatie-uitgifte in de zorg

13 maart 2014

Het wetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) is op 29 november 2013 bekend gemaakt. Het is de bedoeling dat de wet met ingang van 1 juli 2015 zal worden ingevoerd. Het nieuwe ontslagrecht heeft onder meer tot doel de door de werkgever te betalen vergoeding bij ontslag te beperken. In het wetsvoorstel is een nieuw vergoedingensysteem opgenomen. Met de komst van het nieuwe ontslagrecht heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt en minimaal twee jaar in dienst is recht op een vaste transitievergoeding.

Transitievergoeding
De transitievergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor het ontslag en anderzijds om de transitie van de werknemer naar een andere baan te vergemakkelijken. Let op: omdat het gaat om een wetsvoorstel kunnen er nog wijzigingen ten aanzien van de transitievergoeding plaatsvinden.

Vragen?
Heeft u vragen over deze ontwikkelingen en de gevolgen die dit mogelijk heeft voor uw organisatie? Neemt u dan contact op met Christine Kehrer-Bot.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief