AKD adviseert Copenhagen Infrastructure Partners over tender voor windpark op zee IJmuiden Ver Beta

14 juni 2024

AKD heeft Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), een wereldwijd vooraanstaande investeringsmaatschappij in hernieuwbare energie die in belangrijke en waardevolle mate bijdraagt aan de energietransitie, geadviseerd in verband met de tender voor de ontwikkeling van IJmuiden Ver Beta, het grootste windpark voor de Nederlandse kust, een drijvend zonnepark en een elektrolyser voor de productie van groene waterstof. De elektrolyser wordt op de Maasvlakte gebouwd. AKD was met een multidisciplinair team bij dit project betrokken en verstrekte advies over uiteenlopende onderwerpen, zoals energie- en tenderregelgeving, de opzet van een joint venture, projectmanagement en afnameregelingen.

Samen met samenwerkingspartner Vattenfall gaat CIP een windpark met een vermogen van 2 gigawatt ontwikkelen en bouwen; dit zorgt ervoor dat 7% van het totale huidige elektriciteitsverbruik in Nederland duurzamer wordt opgewekt. Naast het windpark heeft de joint venture zich ertoe verbonden een grootschalige elektrolyser (waterstoffabriek) met een capaciteit van 1 gigawatt in de haven van Rotterdam te bouwen. Deze fabriek produceert groene waterstof met de door het windpark opgewekte elektriciteit. Verder zullen CIP en Vattenfall een drijvend zonnepark met een capaciteit van 50 megawatt realiseren, dat zich in het windpark bevindt. Tot slot zullen zij maatregelen treffen die de verstoring van zeezoogdieren tijdens de bouw van het windpark sterk zullen verminderen, en zal het park circulair worden gebouwd. Al met al een indrukwekkende bijdrage aan een duurzaam energiestelsel!

Het team van AKD bestond uit Marjolein Dieperink, Renée Alberts, Christine Delagaye, Emile Hallo, Thyla Fontein-Streefkerk, Sebastiaan Moolenaar, Joost Houdijk, Michael Hajdasinski, Lennart Crain, Victor van Uden, Lucas de Vet, Maarten de Wit, Erik Dans, Peter Cohen, Ruben Dickhoff, Ludo Luijks en Renée Schipper.

Voor meer informatie wordt verwezen naar dit persbericht.