AKD adviseert de Tweede Kamer over gaswinning in Groningen

30 december 2019

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft AKD om advies gevraagd over de juridisch positie van de Staat in verband met het Interim Akkoord Gaswinning Groningenveld van 9 september jl.. Dit akkoord bouwt voort op het "Akkoord op hoofdlijnen", waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld. Het Interim Akkoord wijzigt in het bijzonder het eerder overeengekomen basispad. De Tweede Kamer vroeg AKD onder meer naar de rechtsgrondslag van de (schade)vergoeding die de Staat in samenhang met die wijziging betaalt aan de NAM.

Gerrit van der Veen, Erik Dans, Eveline Sillevis Smitt en Bird Kortland hebben de Tweede Kamer geadviseerd. Het advies is integraal openbaar gemaakt en hier te downloaden