AKD adviseert Guide Plus – Sustainable Investment Fund bij het verkrijgen van EuVECA-label

16 oktober 2018

​AKD heeft Guide Plus geassisteerd bij het verkrijgen van het EuVECA-label. Daarmee assisteert AKD – ook na recente wetswijzigingen - wederom een fonds bij het verkrijgen van een dergelijk label.

Met het label kunnen de deelnemingsrechten in het EuVECA-fonds in andere EU-lidstaten worden aangeboden aan professionele investeerders, zonder dat EU-lidstaten extra voorwaarden kunnen stellen. Beleggingsinstellingen en hun beheerders voorkomen hiermee hoge administratieve lasten, terwijl ze wel toegang hebben tot de Europese kapitaalmarkten.

Een EuVECA-label wordt enkel door de AFM aan beleggingsinstellingen verstrekt wanneer de beleggingsinstelling en de beheerder aan bepaalde (kwaliteits-)eisen voldoen. Deze criteria zijn neergelegd in de recent gewijzigde Europese verordening betreffende Europese durfkapitaalfondsen, de zogeheten Venture Capital Fund (EuVECA) Regulation. De belangrijkste voorwaarde van de verordening is dat de beleggingsinstelling voor ten minste 70 procent van het totale kapitaal moet beleggen in aandelen (of andere aandeelinstrumenten) van niet-genoteerde MKB-bedrijven. Hiermee wordt gestimuleerd dat durfkapitaal bijdraagt aan onder meer de economische groei, werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie in de EU-lidstaten.

Namens AKD is Jasper Verhoog verantwoordelijk voor advisering over financieel toezichtrechtelijke vraagstukken bij het opzetten van beleggingsfondsen, waaronder het verkrijgen van het EuVECA-label.

Naast financieel toezichtrechtelijk advies is AKD betrokken bij (toekomstige) investeringen in en door het fonds. Deze begeleiding wordt verzorgd door AKD onder leiding van Nathalie van Woerkom en Rosanne Vlasveld.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief