AKD adviseert sociale partners maritieme sector

19 januari 2017

​AKD heeft de sociale partners uit de maritieme sector geadviseerd over de implementatie van twee amendementen op het Maritiem Arbeidsverdrag. De ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu zijn thans bezig deze amendementen om te zetten in een wetsvoorstel,  in samenspraak met de sociale partners uit de maritieme sector.

Het Maritiem Arbeidsverdrag – internationaal bekend als de Maritime Labour Convention (MLC),  is in 2006 door de International Labour Organization (ILO) aangenomen en trad op 20 augustus 2013 in werking. Doel van dit verdrag is de verbetering van de rechtspositie van zeevarenden wereldwijd door het creëren van een internationaal level playing field voor zee-werkgevers. Zo stelt het Maritiem Arbeidsverdrag normen met betrekking tot de werk- en leefomstandigheden van zeevarenden aan boord van zeegaande schepen. Dit betreft onder meer het zee-arbeidsrecht, sociale voorzieningen, arbeids- en rusttijden, de bemanningssterkte, de accommodatie aan boord, de verstrekking van voeding aan zeevarenden en medische voorzieningen voor zeevarenden.

Op 11 juni 2014 nam  de ILO twee amendementen op het Maritiem Arbeidsrechtverdrag aan om de rechtspositie van de zeevarenden verder te verbeteren. Zo wordt de scheepsbeheerder onder meer verplicht tot het stellen van zekerheid voor de kosten van repatriëring in geval van abandonment. Ook dient de scheepsbeheerder zekerheid te stellen voor de compensatie van de zeevarende (dan wel zijn nabestaanden) in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of overlijden als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte.

Namens AKD heeft Gerdien van der Voet de sociale partners uit de maritieme sector  geadviseerd over de implementatie van de twee amendementen.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief