AKD adviseert stichting in eigendomsconflict vliegbasis Soesterberg

23 december 2016

AKD heeft natuurstichting Utrechts Landschap bijgestaan in een conflict over de verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg. Particulieren waren naar de rechter gestapt om de voorgenomen verkoop van het voormalige militair vliegveld aan de stichting, tegen te houden. De rechter heeft bepaald dat Het Utrechts Landschap het park mag kopen.

De voormalige vliegbasis nabij Soesterberg is in handen van de provincie Utrecht, nadat Defensie in 2008 de basis had gesloten. In 2011 kwamen de provincie en Het Utrechts Landschap, dat zich inzet voor de belangen van natuur en landschap in de provincie, tot een principeakkoord over verkoop van Park Vliegbasis Utrecht, nadat eerder al bindende toezeggingen aan het Utrechts Landschap waren gedaan.

Enkele particuliere landgoedeigenaren zijn van oordeel dat de locatie van de voormalige vliegbasis openbaar moest worden aangeboden, nu de verkoop van de vliegbasis in strijd zou zijn met het staatssteunrecht en provinciaal beleid.

De voorzieningenrechter wees deze argumenten in haar vonnis d.d. 7 december 2016 van de hand, en oordeelde dat het de provincie vrijstaat de natuurdelen van vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap in eigendom over te dragen.

Namens AKD hebben Pieter Kuypers, Egbert de Groot en Maarten de Wit Stichting Het Utrechts Landschap geadviseerd en bijgestaan in het kort geding.