AKD loodst bestemmingsplan Reeve voor 600 woningen door de Raad van State

30 december 2019

Na de vernietiging van een bestemmingsplan voor de bouw van het dorp Reeve ontstond een impasse, waarna de gemeente Kampen AKD om advies vroeg. Wienke Zwier en Gerrit van der Veen hielpen de gemeente om het project terug op de rails te krijgen. Dat leidde tot de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan met een solide onderbouwing van de behoefte aan 600 woningen en een onderbouwing waarom dit plan ondanks de “stikstofcrisis” toch doorgang mocht vinden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt dat de gemeente Kampen de behoefte aan woningen voldoende heeft onderbouwd. Ook voldoet het plan aan de eisen van natuurbescherming, waaronder stikstof. De Raad van State volgt daarmee de verdediging van AKD.