AKD staat Nederlands transportbedrijf bij

10 juni 2015

Pieter Huys en Elias van Kampen staan momenteel een Nederlands transportbedrijf bij, dat mondiaal opereert. De vakbonden beschuldigen dit bedrijf ervan dat zij de vervoers-cao niet correct naleeft, omdat zij de zogenoemde ‘charterbepaling’ uit deze cao ten onrechte niet zou toepassen bij de inzet van andere, buitenlandse transportbedrijven met niet-Nederlandse chauffeurs. De vakbonden hebben onlangs een kort geding tegen het transportbedrijf aangespannen. Tijdens dit kort geding hebben Pieter Huys en Elias van Kampen met succes angevoerd dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren.