Gerrit van der Veen en Erik Dans adviseren Minister van Binnenlandse Zaken over oplegging van bouwplicht

30 december 2019

Naar aanleiding van een motie van Tweede Kamerlid Nijboer is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd te onderzoeken hoe grondeigenaren gedwongen kunnen worden om tot bouwen over te gaan (bouwplicht).  Hiermee zouden gemeenten grondspeculatie en het laten braak liggen van voor bouw beschikbare gronden kunnen tegengaan.

De Minister heeft Gerrit van der Veen en Erik Dans gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het opleggen van een bouwplicht aan grondeigenaren voor de bouw van woningen. Op 1 november 2019 hebben zij het rapport “Een bouwplicht ter bevordering van woningbouw” aan de Minister uitgebracht.

Het rapport stelt onder andere dat een bouwplicht voor woningen een ernstige inmenging op het eigendomsrecht vormt. Deze bouwplicht legt de eigenaar een vergaande actieve verplichting op, vormt daarmee een grotere inbreuk op het eigendomsrecht dan onteigening en zou dus gepaard moeten gaan van een passende schadevergoeding. Daarnaast is (bestuursrechtelijke) handhaving een lastig punt.

Lees hier meer over de reactie van de Minister van 16 december 2019 op de motie.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief