Summer Session Ruimtelijke ordening

30 augustus 2021 | 14:00 - 16:30 | Amsterdam

Op maandag 30 augustus organiseert AKD weer een kennisbijeenkomst waarin recente ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht worden besproken.

Recente rechtspraak
Tijdens deze middag zullen wij allereerst ingaan op de ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek bij (woning)bouwprojecten. Daarnaast zal recente jurisprudentie over onder meer de Ladder voor duurzame verstedelijking worden behandeld. Een belangrijk deel is verder ingeruimd voor de vraag hoe planologisch het beste met de huisvestiging van arbeidsmigranten kan worden omgegaan. Ten slotte is er aandacht voor de werking van het vertrouwensbeginsel binnen het omgevingsrecht.

De bijeenkomst zal plaatsvinden van 14.00 uur tot 16.30 uur op ons kantoor ‘The Edge’ in Amsterdam. Aansluitend kan worden nagepraat onder het genot van een zomers hapje en drankje.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via bovenstaande aanmeldbutton. Deze bijeenkomst vindt live plaats op locatie waardoor we een beperkt aantal plekken hebben. Om te voorkomen dat u op een wachtlijst komt te staan, raden wij u aan om u zo snel mogelijk in te schrijven via onze website. Deelname is kosteloos.

Wij houden de situatie rondom COVID-19 nauwlettend in de gaten en nemen de nodige maatregelen om een veilig live evenement te garanderen. Mocht dit onverhoopt niet toegestaan of haalbaar zijn op de genoemde datum, dan informeren wij u daar vanzelfsprekend over.

Locatie

AKD - The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970,
1081 LA Amsterdam

Contact

Joke van Zanten - Galjaart
jvanzantengaljaart@akd.eu 

events@akd.eu