Middag van de Projectontwikkeling

18 november 2019 | 13:45 - 17:00 | Rotterdam

Een middag waar wij u informeren over recente ontwikkelingen met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging, PAS en de voortgang betreffende de Omgevingswet. Deze kennisbijeenkomst vindt plaats op 18 november in de Maastoren in Rotterdam.

​Wet kwaliteitsborging
Teije van Dijk (AKD), Bas Collard (AKD) en Edwin van Dijk (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) geven u een inkijk in de recent aangenomen Wet Kwaliteitsborging, die per 1 januari 2021 in werking zou moeten treden. Uiteraard komt daarbij de (gedeeltelijke) privatisering van het bouwtoezicht aan de orde. Zij staan stil bij de rol van de "kwaliteitsborger" in het nieuwe stelsel en hoe dit nieuwe stelsel praktisch afwijkt van het huidige. Maar ook de tot nu toe onderbelichte wijzigingen van het Burgerlijke Wetboek worden besproken. Veel van deze regels zijn namelijk van dwingend recht bij het contracteren met particulieren en brengen dus aanzienlijke gevolgen met zich mee. Kortom: zeer actueel en relevant voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.

Voortgang Omgevingswet
Eveline Sillevis Smitt (AKD) praat u bij op het gebied van het Omgevingswet en de relevantie daarvan voor de dagelijkse bouwpraktijk. Daarbij gaat zij ook in op "de knip" die de wetgever zet in de aanvraag voor het bouwen en wat dat voor gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk. Een vergunning voor het bouwen zal zonder ruimtelijke toets minder zekerheden kennen dan thans voor ontwikkelaars. Verder bespreekt zij hoe daarmee het beste in de praktijk kan worden omgegaan. Ook gaat zij in op de toekomstige rol van de gemeenteraad, de recent losgekomen ministeriële Omgevingsregeling en hoe procedures nu en onder de Omgevingswet voor allerhande toestemmingen bij projecten kunnen worden versneld.

PAS Update
Wienke Zwier (AKD) praat u bij over de gevolgen van de PAS-uitspraak van 29 mei 2019 en de gevolgen daarvan voor de dagelijkse bouwpraktijk. Daarbij gaat zij in op recente ontwikkelingen en mogelijkheden om projecten toch vlot te trekken.

Programma

13.45 uur Ontvangst

14.15 uur Introductie - Gerrit van der Veen

14.25 uur Wet kwaliteitsborging  - Teije van Dijk, Bas Collard en Edwin van Dijk

15.15 uur Pauze

15.30 uur Voortgang Omgevingswet - Eveline Sillevis Smitt

16.00 uur PAS Update - Wienke Zwier

16.30 uur Afsluiting met aansluitend borrel

Locatie

AKD - Maastoren
Wilhelminakade 1
3072 AP, Rotterdam

Contact

Joukje de Jager
jdejager@akd.eu 
+31 88 253 5336