Seminar het realiseren van warmtenetten anno 2020

10 maart 2020 | 14:00 - 16:45 | Amsterdam

Vanwege de situatie rond het Coronavirus heeft AKD besloten alle events die zouden plaatsvinden in maart te verplaatsen naar later dit jaar. Dit is geen lichtvaardig genomen besluit. Maar met het toenemende aantal gevallen in de Benelux is de bescherming van de gezondheid van onze bezoekers en medewerkers onze voornaamste zorg.

Bedankt voor uw begrip voor deze situatie en onze excuses voor het eventuele ongemak.

 

Op dinsdag 10 maart zou het seminar over de realisatie van warmtenetten plaatsvinden, AKD heeft besloten dit seminar te verplaatsen naar 2 juni onder voorbehoud van de ontwikkelingen van de situatie rond het Coronavirus.   

Een praktisch seminar dat u heldere handvatten geeft en u helpt bij het op gang brengen van warmtenet-projecten. 

Wachten op de inwerkingtreding van de Warmtewet 2, of alvast beginnen?
Dat is de vraag die veel partijen verdeeld houdt, en om die reden ook de hoofdvraag van dit seminar. De contouren van de Warmtewet 2 worden langzaamaan duidelijk: vlak voor de kerst is in een brief aan de Tweede Kamer een doorkijk geboden naar de belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel. Inwerkingtreding is echter pas voorzien per 1 januari 2022, terwijl er nu al veel gemeenten zijn die van start willen met een warmtenet.

Vragen die naar voren komen bij de uitrol van warmtenetten:

  • Wie is de juiste partij om een warmtenet aan te leggen en te exploiteren?
  • Hoe moet die partij worden geselecteerd?
  • Welke verplichtingen kunnen aan het warmtebedrijf worden opgelegd?
  • Hoe wordt het warmtenet gefinancierd?
  • Hoe krijg je draagvlak van de bewoners?
  • En hoe kan worden geanticipeerd op de Warmtenet 2?

Gemeenten, marktpartijen en financiers komen bij de uitrol van warmtenetten voor deze vragen te staan. Tijdens het seminar voorzien wij u van antwoorden.

We gaan daarbij in op de bestaande juridische instrumenten voor het realiseren van warmtenetten. Ook komen er praktijkervaringen naar voren. Tegelijkertijd gaan we expliciet in op de genoemde Kamerbrief over de Warmtewet 2 en de eventuele gevolgen daarvan voor projecten die nu van de grond komen.

Programma

14.00 uur Ontvangst met koffie en thee

14.15 uur Introductie en welkomstwoord - Marjolein Dieperink (AKD) & Martijn van Lier (Over Morgen)

14.30 uur Praktijkcasus gemeente Hoorn - Charlotte Bakker (Gemeente Hoorn)

15.00 uur Praktijkcasus gemeente Haarlem - Wienand van Dijk (Gemeente Haarlem)

15.30 uur Uitdagingen warmtebedrijven - Wouter Verduyn (Energie Nederland)

16.00 uur Uitdagingen van financiers - Evangelos Dimitrakakis (BNG Bank)

16.30 uur Afsluiting: lessen uit de praktijk en hoe nu verder?

16.45 uur Borrel

Sprekers

Marjolein Dieperink, Partner | Advocaat AKD en Martijn van Lier, Adviseur Over Morgen
Gemeenten hebben in het Klimaatakkoord een regierol in de warmtetransitie. Zij zullen per wijk concrete plannen moeten maken over de alternatieve (duurzame) warmtevoorziening. De verwachting is dat warmtenetten daarin een belangrijke rol zullen gaan vervullen (>50% van de warmtevoorziening). Gemeenten worstelen echter met het wetgevend kader en zoeken naar concrete juridische instrumenten om de aanleg van warmtenetten in samenwerking met de markt vorm te geven en te (co-)financieren. AKD en Over Morgen hebben gezamenlijk een position paper geschreven over de uitrol van warmtenetten en gaan tijdens het seminar dieper in op de inhoud van het position paper.

Charlotte Bakker, programmamanager Duurzaam gemeente Hoorn
Gemeente Hoorn: ‘Samen met hun stakeholders heeft gemeente Hoorn wijken geselecteerd die als kansrijk worden gezien om in de periode tot 2030 aan de slag te gaan. Hierbij heeft men gekeken naar laagste maatschappelijke kosten, corporatiebezit en geplande investeringen in renovaties en infrastructuur. Met de route zoals die er nu uitziet gaat Hoorn als eerst aan de slag met een haalbaarheidsstudie voor een warmtenet in de wijk Kersenboogerd. In deze wijk heeft woningcorporatie Intermaris veel vastgoed en zijn de maatschappelijke kosten het laagst vanwege een hoge bebouwingsdichtheid. Samen met de betrokken partijen en bewoners treft Hoorn de voorbereidingen om de eerste woningen van Kersenboogerd aardgasvrij te maken door een flexibel en toekomstbestendig warmtenet aan te leggen. Charlotte Bakker zal u vertellen hoe de gemeente Hoorn de eerste voorbereidingen treft om de eerste woningen van Kersenboogerd aardgasvrij te maken.

Wienand Van Dijk, Warmteregisseur gemeente Haarlem
Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. In Schalkwijk (Meerwijk) wordt de riolering de komende jaren vernieuwd. Ook de straten gaan dan open. Dit biedt een unieke kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. De gemeente Haarlem kijkt samen met Firan (voorheen Alliander DGO) en woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

De aanleg van het warmtenet is een grote investering. Daarom worden in 1e instantie grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren. Veel flats in Schalkwijk zijn van de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. In de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet. Wienand van Dijk zal u vertellen of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is, hoe de warmtenet wordt geïnvesteerd en wie zich kunnen aansluiten op het warmtenet.

Wouter Verduyn, Programmamanager Energietransitie Energie Nederland
Energie-Nederland: Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Samen vertegenwoordigen ze bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte. De energietransitie heeft veel facetten. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag hoe je ervoor zorgt dat er meer duurzame stroom wordt opgewekt, hoe we zorgen voor een betrouwbaar systeem, ook als de wind niet waait en de zon niet schijnt en hoe je huis in de toekomst verwarmd wordt. Energie-Nederland pleit voor heldere wettelijke kaders die steunen op het principe van marktwerking en een eerlijke verdeling van kosten. Een (internationaal) gelijk speelveld zorgt voor de slimste en meest efficiënte verduurzaming. Tijdens het seminar zal Wouter Verduyn het thema belichten vanuit het perspectief van de warmtebedrijven.

Evangelos Dimitrakakis, specialist Public Finance BNG Bank
BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. BNG Bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Evangelos Dimitratakis zal het perspectief van de financier belichten; welke rol ziet BNG voor zich bij de financiering van warmtenetten en wat zijn de belangrijkste risico’s/knelpunten in de financierbaarheid van de businesscase van een warmtenet?

Geïnteresseerd?

Voor dit seminar zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Door het aanmeldformulier  in te vullen plaatsen we u op de wachtlijst voor dit event en kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief en andere events gerelateerd aan dit onderwerp.

Deze bijeenkomst is bestemd voor alle stakeholders in de warmteketen: gemeenten, provincies, warmtebedrijven, warmteproducenten, netbeheerders en financiers. 

Locatie

AKD - The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam

Contact

Amanda van Hooff
avanhooff@akd.eu
088 253 5154