Waterschapsmiddag

21 november 2019 | 13:30 - 16:15 | Amsterdam

Voor waterschappen is het recht geen rustig bezit. Zij hebben te maken met uiteenlopende privaatrechtelijke en publiekrechtelijke regels die complex en soms conflicterend zijn. De grote uitdagingen op het gebied van het waterbeheer in de (nabije) toekomst, brengen met zich dat veranderingen in de regelgeving elkaar in hoog tempo opvolgen.

In 2016 organiseerden wij de eerste editie van dit evenement, waarop vanuit verschillende invalshoeken uitgebreid wordt stilgestaan bij de juridische werkelijkheid van waterschappen. Graag nodigen wij u nu uit om de vierde editie van de AKD Waterschapsmiddag bij te wonen.

Tijdens de middag kunt u uw kennis vergroten over een aantal belangrijke juridisch onderwerpen waar waterschappen mee te maken hebben. Daarvoor maakt u een keuze uit twee van de vijf workshops die gegeven zullen worden. Tijdens de workshops krijgt u inzicht in de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van onder meer contractmanagement, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de stikstofproblematiek. Ook zullen wij tijdens deze middag onze Handreiking voor integriteitsonderzoek presenteren.

Workshops

  • De Wgr voor waterschappen - Hugo Doornhof
  • Planschade, nadeelcompensatie en onteigening onder vigeur van de Omgevingswet - Hugo Botter
  • Stikstof en de Wet natuurbescherming - Jos van der Velden
  • Het waterschap als regisseur van het bouwproces: de stappen naar een goed contractmanagement - Sander Engels en Max Verbaken 
  • Innovatie & inkopen - Robbert Jaspers en Nikee Groot

Programma

13.30 uur Ontvangst

13.45 uur Welkomstwoord - Pieter Kuypers

14.00 uur Workshopronde 1

14.50 uur Pauze

15.00 uur Workshopronde 2

15.50 uur Presentatie Handreiking voor integriteitsonderzoek

16.15 uur Borrel

Locatie

AKD - The Edge
Gustav Mahlerlaan 2970, Amsterdam

Contact

Joke van Zanten-Galjaart
jvanzantengaljaart@akd.eu  
088 253 5104