Webinar Onderzoek naar integriteitsschending

22 april 2021 | 14:00 - 15:00 | Online

Graag nodigen wij u uit voor onze online kennisbijeenkomst ‘Onderzoek naar integriteitsschending’ op donderdag 22 april 2021 van 14.00 tot 15.00 uur.

Een vermoeden van een integriteitsschending, en dan?
Alle provincies, gemeenten en waterschappen beschikken over gedragscodes voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarin wordt echter maar zelden geregeld hoe de organisatie te werk gaat bij een mogelijke schending daarvan. Het ontbreken van vooraf gemaakte procesafspraken leidt ertoe dat het onderzoek vaak op ad hoc-basis plaatsvindt. Daarbij liggen onzorgvuldigheid en (de schijn van) vooringenomenheid op de loer.

Steeds vaker leiden deze onderzoeken tot juridische procedures. Gezien de zwaarwegende gevolgen die een integriteitsonderzoek voor een individuele bestuurder kan hebben, hanteert de rechter daarbij bovendien het uitgangspunt dat aan de zorgvuldigheid van het overheidshandelen zeer hoge eisen worden gesteld.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de sessie bespreken wij de juridische en bestuurlijke aspecten van het onderzoek naar een integriteitsschending, en gaan wij in op de wijze waarop vooraf geregeld kan worden hoe een en ander plaats dient te vinden. Dat doen wij aan de hand van onze Handreiking ‘Onderzoek naar integriteitsschending’, die bedoeld is om overheidsorganisaties te ondersteunen bij het maken van procesafspraken.
Ook tijdens deze sessie is er volop gelegenheid om uw vragen te stellen via de chat, die we zoveel mogelijk zullen bespreken en beantwoorden. We nodigen u ook uit om al vooraf een kwestie of vraag onder onze aandacht te brengen; vul deze in bij uw registratie.

Aanmelden
Meld u aan voor dit webinar via bovenstaande aanmeldbutton. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u problemen ondervinden met het openen van de registratielink dan adviseren wij u deze via de mobiele telefoon of buiten de server van uw werkomgeving te openen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de link om het webinar te volgen. Volg het webinar buiten uw werkomgeving via Google Chrome.

We verheugen ons op uw virtuele komst!

Locatie

Online

Contact

Joke van Zanten - Galjaart
jvanzantengaljaart@akd.eu 

events@akd.eu