Steeds meer en steeds complexere regels over financieel toezicht

Ons team van gespecialiseerde advocaten adviseert een groot aantal cliënten, zowel in de financiële sector als daarbuiten, op het gebied van nationale en Europese financiële toezichtwetgeving, zoals investeerders, beleggingsondernemingen, betaal- en elektronisch geldinstellingen, fondsbeheerders, beursgenoteerde instellingen en financiële dienstverleners.

Wij adviseren hen bij vragen over marktmisbruik, compliance, aanvraag van vergunningen en registraties, de zorgplicht van betrokken partijen, betaaldienstverlening, derivaten, crowdfunding, uitgifte van effecten, investeren in en door beleggingsfondsen. Ook hebben wij een goede relatie met de diverse toezichthouders, waardoor wij de juiste wegen voor onze cliënten kunnen bewandelen. 

Onze dienstverlening ‘financieel toezichtrecht en effectenrecht’ omvat onder andere:

  • Het adviseren over (de gevolgen van) huidige en toekomstige toezichtregels;
  • Het structureren van en assisteren bij financiële transacties van Nederlandse en buitenlandse ondernemingen; waaronder beursintroducties en openbare biedingen;
  • Het adviseren over effecten en derivaten, met aspecten als custody, settlement en clearing daarbij inbegrepen;
  • Het adviseren en begeleiden van toetreders tot de kapitaalmarkt, waaronder aanbieding van effecten;
  • Het opzetten en (her)structureren van beleggingsinstellingen/fondsen;
  • De inrichting van de bedrijfsvoering van financiële ondernemingen en het adviseren over de compatibiliteit van processen en procedures met toezichtwetgeving (inclusief anti witwas- en sanctieregelgeving);
  • Het begeleiden van markttoetreding van Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen, inclusief vergunningentraject, marketing in lijn met relevante wetgeving, etc.);
  • Ondersteunen van cliënten bij discussies met de toezichthouders, zowel informeel als voor de rechter; en
  • Ondersteunen van cliënten bij discussies over on- of offboarding van rekeninghouders (bijvoorbeeld van rekeningen aangehouden bij banken of betaaldienstverleners).

Dankzij onze brede nationale en internationale netwerken en transactievaardigheden zijn de advocaten van AKD in staat u op veel gebieden binnen het financieel toezichtrecht en effectenrecht te ondersteunen, zowel in Nederland als Luxemburg.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Jasper Verhoog en Irma Langeraert geven demo over de obligatielening 2.0

04 nov 2019 | Nieuws

Een betaalbare, veelzijdige en duurzame oplossing in een veranderend financieringslandschap.