Wie bestuursrecht zegt, zegt AKD.

Als full-servicekantoor heeft AKD de kennis en ervaring om elk denkbaar bestuursrechtelijk geschil te behandelen. Van gemeente-, provincie- en waterschapsrecht tot belastingrecht, van bestuurlijke boetes tot gedoogplichten en van een last onder dwangsom of bestuursdwang tot gemeentelijk handelen in het sociaal domein. Onze advocaten kennen de ins en outs van het algemeen en bijzonder bestuursrecht.

Onze advocaten zijn niet alleen actief in het algemeen bestuursrecht maar ook steeds in een niche. Zo hebben wij advocaten die zijn gespecialiseerd in het economisch bestuursrecht, de problematiek van schaarse vergunningen en gemeentelijke samenwerking en herindeling. Het contracteren met de overheid, op het grensvlak tussen het contractenrecht en het bestuursrecht, heeft onze bijzondere aandacht.

Door onze uitgebreide expertise kunnen wij complexe en omvangrijke zaken behandelen en u daarbij optimale kwaliteit bieden. Onze specialistische kennis houden we continu op peil en vergroten we voortdurend. We publiceren regelmatig in wetenschappelijke en andere uitgaven en zijn redactielid van diverse vakbladen en andere edities. Verder treden wij geregeld op als spreker of gastdocent op seminars en congressen.

Een aantal van onze advocaten is bovendien als hoogleraar of op een andere manier verbonden aan universiteiten. Onze wetenschappelijke activiteiten staan garant voor een inhoudelijke dienstverlening op het allerhoogste niveau. Tegelijkertijd verliezen wij niet uit het oog dat u behoefte heeft aan praktische, duidelijke en concrete adviezen. Geen onnodig lange en theoretische beschouwingen, maar een kort en helder advies waarmee u verder kunt.

Wij begrijpen uw belangen en vertalen uw doel in een resultaatgerichte aanpak. Dat geldt voor onze adviezen en processtukken, maar ook voor de manier waarop we optreden voor de bestuursrechter. Onze advocaten zijn kind aan huis bij de sector bestuursrecht van de rechtbanken, en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep. Zij weten dan ook bij uitstek welke aanpak de beste garantie voor een optimaal resultaat is.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of heeft u behoefte om een casus te bespreken met onze experts? Aarzel niet om per telefoon of e-mail contact op te nemen met een van onze bestuursrechtadvocaten.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Bart Roozendaal en Stefan van de Sande in het Nederlands Juristenblad

10 apr 2020 | Publicatie

Over de bestuursrechtelijke bestrijding van het coronavirus

Handhaving noodverordeningen geborgd met Corona spoedwet

08 apr 2020 | Blog

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's wordt de bestuursdwangbevoegdheid toegekend

Video: noodverordeningen tijdens de coronacrisis

23 mrt 2020 | Nieuws

Hoe kunnen burgemeesters maatregelen beter handhaven via een noodverondering? Bart Roozendaal licht toe.

Extra provinciale en gemeentelijke subsidies: hoe neemt de provincie/gemeente deze (en andere) besluiten in het coronatijdperk?

20 mrt 2020 | Blog

Hoe kunnen provincies en gemeenten dit geld in de vorm van subsidies aan (lokale) ondernemers verstrekken?

Wanneer mag de overheid een onafhankelijk advies ter harte nemen?

20 mrt 2020 | Blog

3 tips voor de overheid in de omgang met adviezen.