Effectieve en creatieve strategieën voor optimale bijstand aan onze cliënten.

Ons team behandelt een breed scala aan complexe en soms sensitieve compliance-vraagstukken. Met onze voetafdruk in de Benelux, de samenwerking met onze internationale partners en onze ervaring en vaardigheden op het terrein van compliance en handhaving van regelgeving, bieden we zeer hoogwaardige vertegenwoordiging en advisering aan cliënten die, ongeacht welk rechtsgebied, met potentiele aansprakelijkheden geconfronteerd kunnen worden.

Het gaat daarbij onder meer om risicobeoordelingen, nalevingsbeoordelingen, nalevingsprogramma's, onderzoeken en strafrechtelijke, civiele en handhavingsproblematieken op rechtsgebieden waarbinnen de regels voortdurend veranderen.

Het team beschikt over de noodzakelijke expertise om binnen de Europese markten effectieve en creatieve strategieën voor optimale bijstand aan onze cliënten te ontwikkelen.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Wanneer moet de verzoeker om handhaving eerst met bewijs komen?

12 sep 2019 | Blog

​De regel is dat de verzoeker om handhaving niet het bewijs hoeft te leveren dat er sprake is van een overtreding.

De vier fasen van de nieuwe integriteitsscan

14 mei 2019 | Nieuws

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handleiding basisscan integriteit' aangeboden.