Onzekere tijden, waar onze Herstructurering & Insolventie-specialisten u graag bij helpen.

Ondernemen in zwaar weer
Er komt veel op bestuurders af. Wij stelden een leidraad voor bestuurders op met daarin diverse aandachtspunten en vragen in een poging de risico’s in kaart te brengen en beheersbaar te houden. Klik hier voor meer informatie.

Coronacrisis in retail: een kompas voor het management
De retail branche wordt momenteel hard geraakt door de gevolgen van
het coronavirus. Dat komt onder andere door sluitingen, voorraadtekorten,
tekort aan personeel en een verminderde vraag naar (non-food)
producten. De gevolgen komen extra hard aan doordat de sector al
geruime tijd onder druk stond van toenemende concurrentie van stijgende
online verkopen. Klik hier voor meer informatie. 

‘Going concern’-verklaring
Ook door gebeurtenissen ná balansdatum kan ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van der werkzaamheden van de rechtspersoon ontstaan. Met andere woorden, ook nu het boekjaar 2019 reeds is verstreken is het dus van belang de continuïteitsveronderstelling gelet op alle omstandigheden omtrent het coronavirus tegen het licht te houden. Klik hier voor meer informatie.

Boardroom counseling
Als bestuurder, commissaris of ondernemer kunt u vanwege de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen daartegen in ingewikkelde en uitdagende situaties terecht komen. Soms heeft u in die situaties behoefte aan onafhankelijk juridisch en strategisch advies; een sparringpartner. Klik hier voor meer informatie.

Bestuurdersaansprakelijkheid
In deze financieel uitdagende tijden moet de bestuurder vaak beslissingen nemen die tot risico’s op persoonlijke aansprakelijkheid leiden. In dit verband staan in deze bijdrage de voornaamste bestuurdersaansprakelijkheidsgronden centraal. Klik hier voor meer informatie.

Dividenduitkering
Het kan raadzaam zijn om terughoudend om te gaan met reeds genomen – maar nog niet uitgevoerde – dividendbesluiten, met inachtneming van de (eventuele) gevolgen van het coronavirus voor de vennootschap. Klik hier voor meer informatie.

Heeft u vragen over de gevolgen van de coronacrisis neemt u dan contact op met een van de onderstaande experts of stuur een email naar coronataskforce@akd.eu Bent u al cliënt bij ons kantoor dan kunt u vanzelfsprekend ook contact opnemen met uw eigen contactpersoon.

Lees meer
Meer Insights

Insights

De verliesvergadering voor NV’s

25 mrt 2020 | Blog

De coronacrisis veroorzaakt momenteel problemen in vrijwel iedere sector.

Aandeelhoudersvergaderingen in tijden van het coronavirus

25 mrt 2020 | Blog

In hoeverre is het mogelijk om aandeelhoudersbesluiten te nemen? En kan een aandeelhoudersvergadering volledig virtueel plaatsvinden?

Coronacrisis in retail: een kompas voor het management

24 mrt 2020 | Blog

Handvatten voor de retailbranche.

Coronavirus: dividenduitkering, mag dat nog?

19 mrt 2020 | Nieuws

Het kan raadzaam zijn om terughoudend om te gaan met reeds genomen – maar nog niet uitgevoerde – dividendbesluiten.

Coronavirus: heroverweging van de ‘going concern’ veronderstelling

18 mrt 2020 | Blog

In dit blog wordt stilgestaan bij de going concern veronderstelling van de accountantsverklaring.

Coronavirus: boardroom counselling

18 mrt 2020 | Blog

Welke impact hebben (huidige of toekomstige) liquiditeitsproblemen op het concern?