Per 2021 worden 26 wetten vervangen door één wet: de Omgevingswet

Juist bij een dergelijke omvangrijke wetswijziging kunt u de korte lijnen, heldere taal en efficiënte aanpak van AKD goed gebruiken. De specialisten van AKD vatten op deze website voor u samen wat u moet weten en waarom u het moet weten. Geen onnodige informatie, alleen de essentie. In een uur bent u op de hoogte van alles wat u moet weten over de Omgevingswet.

De informatie op deze pagina is gebaseerd op de op 15 oktober 2018 bekende stand van zaken, meer in het bijzonder de Omgevingswet zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2016 nr. 156, het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, waarbij ook de Omgevingswet wordt gewijzigd en de algemene maatregelen van bestuur voor wat betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving, zoals deze op 31 augustus 2018 zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Daarnaast zijn inmiddels ook de wetsvoorstellen voor de Aanvullingswetten bodem, natuur en geluid in procedure.

In deze PDF treft u een overzicht van de kerninstrumenten van de omgevingswet. U leest daarin wat u moet weten en waarom u het moet weten. 

Tot slot bieden wij u nog een aantal relevante links: een naar onze WhitePaper, en een link naar de vier AMvB's van de Omgevingswet die op 31 augustus 2018 zijn gepubliceerd in het Staatsblad. 

Whitepaper 'De Omgevingswet: AKD verheldert en verdiept'

Teksten van de vier AMvB's met Nota van Toelichting

Lees meer