Eén nummer voor al uw vragen:
088-2536060

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Voorzitters van de Veiligheidsregio’s suggesties gedaan wat zij naar hun mening in de noodverordening moeten opnemen (en een model noodverordening opgesteld). Met de noodverordening wordt opvolging wordt gegeven aan deze aanwijzingen. In deze noodverordeningen is bijvoorbeeld geregeld dat het verboden is om fitnesscentra en horeca open te houden en worden evenementen, samenkomsten en groepsvorming (samenkomsten met drie of meer personen in de openbare ruimte die geen 1,5 meter afstand houden) verboden. In de noodverordeningen van sommige Veiligheidsregio’s zijn ook aanvullende maatregelen opgenomen, zoals regels over het verbieden van markten en recreatieve nachtverblijven. Dat zijn dan maatregelen die de Voorzitter van de Minister niet per se in de noodverordening had hoeven opnemen, maar die de Voorzitter voor zijn regio wel noodzakelijk acht. De maatregelen uit een noodverordening richten zich op iedereen die zich in de Veiligheidsregio begeeft.

Wij kunnen (decentrale) overheden adviseren omtrent de volgende vragen:

  • Hoe kunnen de maatregelen uit de noodverordening worden gehandhaafd?
  • Aan wie komt de handhavingsbevoegdheid toe? En welke handhavingsmogelijkheden bestaan er?
  • Kan ik als gemeente/provincie aanvullende maatregelen treffen?

Wij kunnen bedrijven adviseren over de volgende vragen:

  • Welke regels uit de noodverordening zijn er op mijn bedrijf van toepassing?
  • Wat kan ik doen tegen een bestuurlijke sanctie op grond van de noodverordening?
  • Kan mijn openbare samenkomst doorgaan?
  • Wat kan ik doen als ik schade lijd door de maatregelen uit de noodverordening?

Wij hebben een speciaal telefoonnummer geopend voor uw vragen: 088-2536060. Wij staan u graag te woord.

Q&A
Om u alvast op weg te helpen hebben wij een Q&A opgesteld die u hier kunt bekijken. 

 

 

Lees meer
Meer Insights

Insights

Webinar Handhaving Noodverordening voor gemeenten

14 apr 2020 | Nieuws

Kijk hier het webinar Handhaving Noodverordening voor gemeenten terug.

Handhaving noodverordeningen geborgd met Corona spoedwet

08 apr 2020 | Blog

Aan de voorzitters van de veiligheidsregio's wordt de bestuursdwangbevoegdheid toegekend