Eén nummer voor al uw vragen:
088-2536080

Om te faciliteren dat lidstaten snel, doeltreffende maatregelen kunnen treffen om de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie tijdelijk de staatssteun regels versoepeld. Voor steunregelingen die voldoen aan de criteria van de tijdelijke kaderregeling COVID-19 kan normaliter binnen enkele dagen goedkeuring worden verkregen.

Wij kunnen (decentrale) overheden, ondernemingen en brancheorganisaties helpen om in deze uitzonderlijke tijd optimaal gebruik te maken van de staatssteunregels. Onder meer kunnen wij adviseren omtrent de volgende vragen:

  • Moet een voorgenomen overheidsmaatregel of regeling worden aangemerkt als staatssteun?
  • Zo ja, moet een voorgenomen steunmaatregel of –regeling worden aangemeld bij de Europese Commissie?
  • Zo ja, kan een voorgenomen steunmaatregel of –regeling op goedkeuring van de Europese Commissie rekenen? 

Wij kunnen ondernemingen of brancheorganisaties adviseren en assisteren bij het opstellen en indienen van een verzoek om staatssteun, en vervolgens het verkrijgen van goedkeuring op een zo kort mogelijke termijn. Daarbij kunnen onder meer de volgende vragen spelen:

  • Waarop ziet het verzoek (rechtstreekse subsidie, rentesubsidie voor een overheidslening, overheidsgarantie voor een bancaire lening, etc.)
  • Op welke grondslag moet een aanmelding worden gebaseerd (“buitengewone gebeurtenis”, de tijdelijke kaderregeling, de richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun, etc.)

Wij hebben een speciaal telefoonnummer geopend voor uw vragen: 088-2536080. Wij staan u graag te woord.

Q&A
Om u alvast op weg te helpen hebben wij een Q&A opgesteld die u hier kunt bekijken.

 

 

Lees meer
Meer Insights

Insights

Webinar Staatssteun

09 apr 2020 | Nieuws

Kijk hier het webinar staatssteun terug.

Coronavirus & Staatssteun: overheidsgaranties voorzien in liquiditeitsbehoeften

26 mrt 2020 | Blog

In dit blog gaan wij in op de mogelijkheid tot het verlenen van steun in de vorm van overheidsgaranties voor leningen.