Tijdens een herstructurering of reorganisatie komt er veel op u af - wij helpen u daarbij

Het arbeidsrechtteam van AKD helpt u graag bij alle arbeidsrechtelijke aspecten die een grote wijziging zoals een herstructurering of reorganisatie met zich brengt, zoals het terugbrengen van het aantal medewerkers en wijzigen van arbeidsvoorwaarden.

In alle gevallen zorgen wij voor een op maat gesneden advies en ontzorgen wij u met als doel het overzicht te behouden in een periode waarin er veel verandert, zowel voor u als uw medewerkers, met als resultaat: begrip voor beslissingen en lagere kosten. 

Onze advisering en begeleiding omvat zaken als meedenken over de (gewenste) inrichting van uw toekomstige organisatie, eventuele wijziging van de arbeidsvoorwaarden, het adviestraject bij de ondernemingsraad, het informeren van en overleg met UWV, vakbonden en andere stakeholders, het opstellen van een sociaal plan, de informatievoorziening richting medewerkers, het UWV-ontslagtraject en de manier van beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

ReQuiRe
Bij reorganisaties met een aanzienlijk aantal ontslagen wordt ReQuiRe ingezet. Dit is een door AKD ontwikkeld programma. ReQuiRe staat voor 'Responsible and Quick Reorganiser'. Met het kostenbesparende ReQuiRe heeft u met een druk op de knop direct inzicht in ontslagvolgordes en transitie- of ontslagvergoedingen.

Lees meer