Internationale mobiliteit van medewerkers vraagt om een doordachte strategie en secure uitvoering

Het Global Mobility team van AKD bestaat uit ervaren en resultaatgerichte advocaten en fiscaal adviseurs die samenwerken om u te ontzorgen bij het ontwikkelen van activiteiten in een schijnbaar grenzeloze wereld.

AKD kan u onder meer helpen bij:

  • het bepalen van een bestendige mobiliteitsstrategie;
  • het aanvragen van werk- en verblijfsvergunningen op basis van bijvoorbeeld de regeling voor Kennismigranten, de EU-Blue Card en Intercorporate Transferees;
  • het bewaren van overzicht ten aanzien van de compliance-verplichtingen die het werken met internationaal mobiele medewerkers met zich brengt;
  • het contact maken en onderhouden met de verschillende instanties waar u mee te maken kunt krijgen bij het werken met internationaal mobiele medewerkers zoals de Immigratie- en Naturalisatiedienst, ambassades, het Nuffic en de Belastingdienst;
  • advisering op het gebied van internationale detachering zowel voor medewerkers met een nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Unie als daarbuiten;
  • toepassing van de juiste arbeidsvoorwaarden;
  • juiste toepassing van sociale zekerheid;
  • advisering met betrekking tot de fiscale aspecten van het werken met internationaal mobiele werknemers, zowel op het gebied van loonbelasting als corporate tax;
  • het optreden in rechte in geval van procedures nadat bijvoorbeeld boetes zijn opgelegd, vergunningen niet worden verleend of worden ingetrokken, arbeidsvoorwaarden niet en/of niet juist worden toegepast.
Lees meer