Wij lopen voorop bij de gedachtenvorming en de definitieve vormgeving
van de Omgevingswet

Het omgevingsrecht bestaat uit uiteenlopende deelgebieden, zoals ruimtelijke ordening en milieu en daaraan gerelateerde aspecten zoals geluid, externe veiligheid, emissies, water, afval, natuurbescherming en bodemverontreiniging. Het omgevingsrecht speelt een grote rol bij gebiedsontwikkeling, infrastructurele projecten, energieprojecten, zoals wind- en zonneparken, en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Ook in het kader van de uitvoering van het klimaatakkoord en bij de energietransitie is het omgevingsrecht van groot belang.

Expertise
AKD beschikt van oudsher over grote kennis op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Onze specialisten lopen voorop bij de gedachtenvorming en de definitieve vormgeving van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door advisering aan de Tweede Kamer. Met deze wet wordt het stelsel van het omgevingsrecht helemaal herzien. Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat voortdurend verandert, en wij volgen deze ontwikkelingen op de voet. AKD heeft een groot team met omgevingsrechtspecialisten dat u in alle aspecten van het omgevingsrecht kan bijstaan. 

Onze cliënten
Tot onze cliënten behoren onder meer (semi-)overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bedrijven.

Voorbeelden van ons werkterrein
Onderwerpen waarbij onze specialisten zijn betrokken, zijn onder meer de realisatie van glastuinbouwgebieden, woonwijken, (regionale) bedrijventerreinen en infrastructurele projecten. Wij staan u graag bij als het gaat om zaken als bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, exploitatieplannen, provinciale inpassingsplannen en tracébesluiten. Kortom, u kunt bij ons terecht voor alle onderwerpen met betrekking tot het omgevingsrecht.

Ons team staat hoog aangeschreven in toonaangevende juridische gidsen. Een selectie van klantbeoordelingen:

“AKD's team is able to provide advice on complex matters with high political stakes."

"They are one of the top public law firms in the Netherlands."

"The team is capable of doing a deep dive into complex matters, while also providing a pragmatic approach and out-of-the-box solutions."

"Our knowledge of environmental technical elements, for example, is strongly linked to AKD's knowledge of the environmental law components, which allows us to work together to come up with solutions. They are virtually unmatched."

Lees meer