Meer dan honderd jaar ervaring als advocaat vóór en tegen de overheid

Bij AKD kunt u rekenen op een juridisch advies van de allerhoogste kwaliteit en op een efficiënte en praktische aanpak in juridische procedures. De specialisten van AKD zijn bij uitstek in staat om uw kansen in een aansprakelijkheids- of onteigeningsprocedure in te schatten en om uw belang optimaal te behartigen in een procedure voor de rechter.

Overheidsaansprakelijkheid is een ingewikkeld rechtsgebied, waarop het bestuursrecht en het schadevergoedingsrecht elkaar ontmoeten. Bij AKD onderscheiden wij ons door een unieke combinatie van een diepgravende kennis van het bestuursrecht en een bijzondere expertise op het gebied van het (civiele) schadevergoedingsrecht.

Onrechtmatige overheidsdaad
Als de overheid onrechtmatig handelt, is zij verplicht om de schade te vergoeden die daardoor ontstaat. Hierbij kan worden gedacht aan een onterechte weigering van een omgevingsvergunning of exploitatievergunning, aan niet tijdig beslissen op aanvragen en aan de aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking en de niet-nakoming van toezeggingen. Maar ook gedragingen van de overheid als wegbeheerder, toezichthouder en eigenaar van openbare zaken vallen in deze categorie. Bij onze experts bent u aan het juiste adres met een aansprakelijkstelling van de overheid.

Rechtmatige overheidsdaad (nadeelcompensatie, planschade)
De overheid die een bestemmingsplan wijzigt, een spoorlijn aanlegt of een luchthaven uitbreidt, kan daarmee schade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de waardevermindering van een woning of perceel, maar ook aan inkomensschade. De overheid is soms verplicht om een tegemoetkoming in dergelijke schade te verlenen. Onze advocaten zijn zeer deskundig in het verhaal van schade door rechtmatig handelen op de overheid. Zij beschikken over een jarenlange ervaring en zijn nu al gespecialiseerd in de nieuwe nadeelcompensatieregeling die zal worden opgenomen in de Omgevingswet.

Onteigening
Bij AKD beschikken wij over een bijzondere kennis van het onteigeningsrecht en een jarenlange ervaring met procederen in onteigeningszaken. Als een initiatiefnemer gronden nodig heeft voor een infrastructureel werk en die niet minnelijk weet te verwerven, wordt een onteigeningsprocedure doorlopen, die uiteenvalt in een administratieve en een gerechtelijke fase. De onteigeningsspecialisten van AKD zijn door de wol geverfde onderhandelaars en staan op dagelijkse basis onteigenaars en onteigenden bij in de administratieve en gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Lees meer