Ons pensioenstelsel staat aan de vooravond van grote veranderingen.

Wij staan werkgevers in de profit en non-profit sector, pensioenuitvoerders, (bedrijfstak)pensioenfondsen en ondernemingsraden bij in diverse pensioenrechtelijke kwesties.

Onze pensioenrechtadvocaten adviseren regelmatig over de pensioenrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Zij hebben een uitgebreide ervaring in het uitvoeren van een pensioenrechtelijk due diligence onderzoek en in de advisering over bepalingen in de transactiedocumentatie met betrekking tot pensioen en een eventuele (collectieve) waardeoverdracht. Ook de pensioenrechtelijke aspecten van een overgang van onderneming zijn voor onze specialisten bekend terrein. 

Veel bedrijfstakpensioenfondsen zijn actief met het benaderen van werkgevers die potentieel onder hun werkingssfeer vallen. Onze pensioenrechtadvocaten kunnen u in een dergelijke situatie adviseren en bijstaan in de discussie met het bedrijfstakpensioenfonds. Indien een aansluiting onvermijdelijk is, dan streven onze pensioenrechtadvocaten naar een aansluiting onder voor de werkgever zo gunstig mogelijke voorwaarden.

De bevoegdheden van de ondernemingsraad ten aanzien van pensioen zijn de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Onze pensioenrechtadvocaten kunnen u (werkgever of ondernemingsraad) adviseren wanneer en hoe de betrokkenheid van de ondernemingsraad op dit terrein precies is vereist.

Onze pensioenrechtadvocaten hebben uitgebreide ervaring met het wijzigen of
beëindigen van (collectieve) pensioenregelingen. Zulke wijzigingstrajecten zijn vaak
complex en vragen om een zorgvuldige voorbereiding.
Het is daarom belangrijk om een gespecialiseerde pensioenrechtadvocaat in een vroeg stadium
te betrekken.

Verder hebben onze advocaten proceservaring in allerlei pensioenrechtelijke conflicten. Het is van belang om al in een vroeg stadium van het conflict de juiste keuzes te maken. Het streven is om een procedure te voorkomen. Is een procedure echter onvermijdelijk, dan beheersen onze advocaten de spelregels, techniek en nuances van de procespraktijk.

Zo nodig schakelen wij actuarissen en fiscalisten in. Samen kunnen wij u allesomvattend adviseren.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Pensioenakkoord – de stand van zaken

15 jun 2021 | Blog

Waar staan we nu met de voortgang van de implementatie van het pensioenakkoord