Een quick reference card met praktische informatie en tips & tricks

De Nederlandse mededingingsautoriteit ACM en de Europese Commissie hebben de bevoegdheid om onaangekondigd bij ondernemingen binnen te vallen op grond van een onderzoek. Zo’n bezoek wordt ook wel een bedrijfs-inval of dawn raid genoemd en kan grote impact hebben. Kent u uw rechten en plichten tijdens een dawn raid? AKD heeft een quick reference card gemaakt met praktische tips en informatie.

De ACM en de Europese Commissie hebben bij een bedrijfsinval doorgaans het vermoeden dat een onderneming de mededingingsregels heeft overtreden. Hiervoor kan een hoge boete aan het bedrijf of aan feitelijk leidinggevenden binnen een onderneming worden opgelegd.

Door middel van bedrijfsbezoeken proberen de toezichthouders informatie te verzamelen over mogelijke kartelinbreuken. De ACM en de Europese Commissie beschikken hierbij over ruime bevoegdheden, waaronder de mogelijkheid de bedrijfsadministratie te doorzoeken, medewerkers te verhoren en woningen te betreden. Ook mogen kopieën van digitale gegevensdragers zoals servers worden gemaakt.

Bedrijven zijn verplicht medewerking aan een bedrijfsbezoek te verlenen, maar dit betekent niet dat ondernemingen zomaar alles moeten toelaten. Bedrijven en hun werknemers hebben belangrijke rechten, zoals het zwijgrecht en het recht op bijstand door een advocaat. Om onaangename verrassingen (achteraf) te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven hun rechten en plichten tijdens een dawn raid van de ACM of Europese Commissie goed kennen en een aantal belangrijke uitgangspunten in acht nemen.

In de quick reference card die u hieronder aantreft, geven wij praktische informatie en tips & tricks met betrekking tot deze aandachtspunten. Ook vindt u er onze directe contactgegevens in terug in geval u acuut assistentie nodig heeft bij een bedrijfsinval.

QUICK REFERENCE CARD

 

Lees meer