Geen ellenlange juridische uiteenzettingen, maar een praktisch advies over wat u het beste kunt doen.

Wij adviseren tientallen corporaties over onder meer geschillen met de Autoriteit Woningcorporaties of het WSW, over onder andere governance- en compliancevraagstukken, fusies of andere vormen van samenwerkingen tussen corporaties, toepassing van de Woningwet, aankoop of verkoop vastgoedportefeuilles, (stedelijke) herstructureringen, WNT en fiscaliteiten.

Ons multidisciplinaire team onder leiding van Eelkje van de Kuilen adviseert snel en praktisch. Geen ellenlange juridische uiteenzettingen, maar een praktisch advies over wat u het beste kan doen.

Eelkje was lid van de door Aedes ingestelde commissie van Bochove die in 2018 de Woningwet heeft geëvalueerd.

Naast advisering verzorgen wij regelmatig in- en extern cursussen voor woningcorporaties, waarbij wij PE-punten kunnen toekennen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld compliance, actualiteiten in de corporatiesector, valkuilen van de Woningwet en de Warmtewet.

Bekend is verder de driewekelijkse nieuwsbrief Juridische update voor woningcorporaties. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuur dan een mail naar evandekuilen@akd.eu. Zij plaatst u dan op de mailinglist.

Lees meer