Geen ellenlange juridische uiteenzettingen, maar een praktisch advies over wat u het beste kunt doen.

Woningcorporaties hebben te maken met complexe wet- en regelgeving die continu verandert.  De advocaten, fiscalisten en notarissen van het AKD sectorteam Woningcorporaties zijn altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en kan u adviseren over wat u het beste kunt doen. Wij hebben meer dan 100 corporaties geadviseerd over onder andere:

 • de (on)mogelijkheden om als corporatie binnen de Woningwet te handelen;
 • nieuwbouwprojecten en herstructureringen;
 • aanvragen van vergunningen bij de Autoriteit Woningcorporaties;
 • geschillen met de Autoriteit woningcorporaties, het WSW, huurders en ontwikkelaars;
 • innovatieve vormen van samenwerking met collega-corporaties en derden;
 • fusies met toegelaten instellingen of verbonden ondernemingen;
 • splitsingen van toegelaten instellingen of verbonden ondernemingen;
 • de governancestructuur, zoals wijziging statuten en reglementen, de oprichting en ontbinding van verbonden ondernemingen en onze Governance Scan;
 • de aan- en verkoop van vastgoedportefeuilles (inclusief taakoverdrachten);
 • integriteitsadviezen voor bijvoorbeeld bestuurders en commissarissen;
 • de verhouding tussen corporaties en huurdersorganisaties, bijvoorbeeld op grond van de Wet overleg huurders en verhuurder (Wohv)
 • de levering van warmte en koude aan huurders en de Warmtewet;
 • het maken van prestatieafspraken met gemeenten;
 • de Huisvestingswet en de bijbehorende mogelijkheden en beperkingen voor corporaties;
 • arbeidsconflicten;
 • toepassing van de WNT;
 • fiscale wet- en regelgeving.

Doordat wij specialisten in huis hebben op alle voor corporaties relevante rechtsgebieden kunnen we corporaties snel en praktisch adviseren. Ook als het complex wordt en meerdere rechtsgebieden een rol spelen. Als corporatie zit u niet te wachten op ellenlange juridische uiteenzettingen, maar een praktisch advies over wat u als corporatiebestuurder, medewerker en/of commissaris het beste kunt doen.

Altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken met Eelkje van de Kuilen

Ons multidisciplinaire Woningcorporatie-team staat onder leiding van Eelkje van de Kuilen. Als advocaat van veel corporaties en met uitstekende connecties in Den Haag weet Eelkje wat er speelt. Bij overeenkomsten en adviezen van AKD weet u dat ook rekening is met de laatste inzichten uit de sector, zoals toekomstige wetswijzigingen en koerswijzigingen van de Aw. Eelkje was onder andere lid van de door Aedes ingestelde commissie van Bochove die in 2018 de Woningwet heeft geëvalueerd en was betrokken bij het Strategisch Programma van het WSW.

Eelkje schrijft ook de nieuwsbrief ‘Juridische update woningcorporaties’.

Wilt u op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen in de corporatiesector en de juridische kansen en risico’s die dat biedt? Meld u aan door een mail te sturen naar Eelkje van de Kuilen.

Goverance Scan

Komt de Aw binnenkort langs voor een governance inspectie? Of ben je benieuwd hoe de governance van je corporatie ervoor staat? Dan biedt de Governance Scan van AKD uitkomst.

Corporaties liggen onder een vergrootslag van de maatschappij en strenge toezichthouders. Integere en effectieve besluitvorming vraagt om een goede governance. De Governance Scan van AKD geeft bestuurders en commissarissen een goed beeld van hoe de governance binnen hun corporatie ervoor staat.

Bij een Governance Scan onderzoeken we de governancedocumenten van de corporaties, houden we een interactieve sessie met governance-dilemma’s, observeren we het samenspel tussen bestuur en RvC en rapporteren we onze bevindingen. Uiteraard gaan we vervolgens met jullie in gesprek over de uitkomsten.

Interesse in de Governance Scan? Stuur een mail naar Eelkje van de Kuilen en we nemen snel contact met je op om de vele mogelijkheden te bespreken.

Compliance programma

Compliance blijft binnen corporaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je dat jullie medewerkers zich aan het doolhof met regels houden? Met het AKD Compliance Programma hou je zicht op de kennis van jullie medewerkers.

Het Compliance Programma bestaat uit op maat gemaakte sessies voor verschillende afdelingen. In deze sessies worden de medewerkers van jullie corporatie bijgepraat over wat voor hen echt belangrijk is. Voor de afdeling Vastgoed spelen andere risico’s dan voor de medewerkers die zich bezig houden met de bedrijfsvoering, verhuur of wonen.

Dit zeggen andere corporaties over het Compliance Programma:

‘Heel waardevol om middels dit compliance programma op een toegankelijke manier en met goede praktijkvoorbeelden voor alle afdelingen een update te krijgen over de geldende regels én inzicht te krijgen in welke kennis we al in huis hebben, en op welke onderdelen concrete verbeteracties uitgezet kunnen worden.’

Interesse in het Compliance Programma? Stuur een mail naar Eelkje van de Kuilen en we nemen snel contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Dit zeggen onze cliënten 

‘Wij werken al enkele jaren met AKD. Ze hebben ons geadviseerd en ondersteund bij diverse vraagstukken. AKD geeft blijkt van buitengewone kennis van zaken, meer dan andere adviseurs, en hanteert een erg hoog niveau van dienstverlening en klantgerichtheid. Ook ontzorgen ze ons, want in de soms hectische waan van de dag zorgt voor voortgang en het halen van deadlines. Ook in de toekomst blijven zij onze juridische partner.’

Digitale en fysieke cursussen op maat

Naast advisering verzorgen wij regelmatig digitale of fysieke cursussen voor woningcorporaties, waarbij wij PE-punten kunnen toekennen. Ook in-house cursussen behoren tot de mogelijkheden. Cursussen die wij recent hebben gegeven zijn bijvoorbeeld:

 • de introductiecursus Woningwet;
 • actualiteiten in de corporatiesector (bijvoorbeeld de nationale prestatieafspraken en de consequenties voor corporaties, de wijziging van de Woningwet, Acantus-arrest, Didam-arrest en de mogelijke aanbestedingsplicht voor corporaties);,
 • valkuilen van de Woningwet (indien gewenst op maat gemaakt voor een specifieke afdeling)
 • projectontwikkeling voor corporaties;,
 • tijdelijke huisvesting realiseren als corporatie,
 • wijzigingen in het huurrecht,
 • governance dilemma’s met bestuurders en/of commissarissen (in-house),
 • prestatieafspraken vanuit het perspectief van de corporatie;
 • Warmtewet voor corporaties.
Lees meer