Een beetje vrije markt en toch behoorlijk gereguleerd

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de beste van Europa. Partijen in de Zorg en Life Sciences-sector opereren echter in een steeds complexere omgeving. De betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg vraagt voortdurend aandacht.

De samenleving stelt steeds nieuwe eisen aan zorgaanbieders en leveranciers op het gebied van governance, transparantie, mededinging, privacy etc. Dat alles vertaalt zich in complexe juridische regels die specialistische kennis vraagt. De Branchegroepen Zorg en Life Sciences van AKD zijn volledig gericht op de Zorg en Life Sciences-sector, kennen de markt en de regels en begrijpen de spelers.   

De advocaten van AKD adviseren onder andere zorginstellingen, brancheorganisaties, farmaceutische bedrijven (zowel op het gebied van humane als diergeneesmiddelen), producenten van hulpmiddelen, groothandels, specialisten en gemeenten dagelijks over de zorg en life sciences. Wij kunnen u helpen bij:

 • Samenwerkingen, fusies, overnames in de zorg
 • Contracten en geschillen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten;
 • Formele en materiële controle door zorgverzekeraars en zorgkantoren;
 • Regulatory, zoals Geneesmiddelenwet, Wet op de medische hulpmiddelen, markttoegang van geneesmiddelen en hulpmiddelen, vergunningen, GMP en GDP compliance, gunstbetoon etc.;
 • Reclame en marketing van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen;
 • Bestuurlijke organisatie van zorgaanbieders (governance);
 • Publiekrechtelijk toezicht door de NZa en de IGJ;
 • Tarief- en prestatieregulering en bekostiging door de NZa;
 • Kwaliteitsstandaarden ZiNL;
 • Fusietoets NZa en ACM;
 • Privacy patiënten;
 • Productaansprakelijkheid;
 • Procedures, inclusief tegen autoriteiten, leveranciers, afnemers en/of concurrenten;
 • Het opstellen en onderhandelen over diverse contracten, zoals clinical trial agreements, material transfer agreements, research (& development) agreements.

De Zorg en Life Sciences-teams van AKD worden waar nodig ondersteund door collega’s uit specifieke rechtsgebieden, zodat in onze dienstverlening branchekennis en juridische diepgang altijd gewaarborgd zijn.

Lees meer
Meer Insights

Insights

Blogserie Vernieuwde Jeugdwet. Blog 2: Is een betere organisatie van de jeugdhulp echt de (enige) oplossing?

11 nov 2019 | Blog

Dit is het tweede blog van de serie ‘Vernieuwde Jeugdwet’, geschreven door Dennis van Tilborg.

Blogserie Vernieuwde Jeugdwet. Blog 1: Het zorgenkind van het stelsel

08 nov 2019 | Blog

Dit is het eerste blog van de serie ‘Vernieuwde Jeugdwet’, geschreven door Joris Rijken.