Transitie: waar overheid en markt elkaar de hand reiken

29 januari 2020 | Publicatie

In deze bijdrage zal vooral worden ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen die vanuit het primaire en secundaire Unierecht gelden bij de aanleg en exploitatie van energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving, waarbij de focus zal liggen op warmtenetten.

Klik hier voor de volledige publicatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven