Aanbestedingswebinar: Grensgebieden: overheidsopdracht of toch niet?

15 oktober 2020 | Nieuws

Op 8 en 15 oktober 2020 vond onze jaarlijkse editie van het Aanbestedingen plaats. Deze editie hebben wij onze deelnemers middels verschillende (online) webinars bijgepraat over de actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk denkende aan onder andere ingaan op de scheidslijn tussen het begrip ‘overheidsopdracht’ en ‘concessie’ en: 


Introductie - Pieter Kuypers 

We startten het webinar met een korte inleidende presentatie waarin u werd bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het begrip ‘overheidsopdracht’ en ‘concessie’ en het toepassingsbereik van de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012. Aansluitend volgen vier sessies. Het is een introductie in vogelvlucht en bedoeld de discussie over de ‘rafelranden’ van het aanbestedingsrecht weer te geven.

Overheidsopdracht of subsidie? - Nikee Groot en Willemijn Hooij 

Het onderscheid tussen een overheidsopdracht, concessie en een subsidie blijft in de praktijk soms lastig. Met name als aan de subsidie een uitvoeringsovereenkomst wordt gekoppeld, waardoor de subsidievoorwaarden in rechte afdwingbaar zijn. In dat geval zal doorgaans tevens sprake zijn van een overheidsopdracht. Daarnaast is er de afbakening met een concessie voor zover op basis van de subsidie een economische activiteit moet worden verricht.

Sponsorcontracten: een overheidsopdracht? - Pieter Kuypers en Robbert Jaspers 

en gemeente sponsort de lokale voetbalclub, aan deze sponsoring worden voorwaarden verbonden. De lokale voetbalclub moet de sponsoring onder meer aanwenden voor het opknappen van de parkeerplaats en voor het waarborgen van de toegankelijkheid van het sportcomplex. In welke situaties zouden sponsorcontracten ook als overheidsopdracht kunnen kwalificeren?

Overheidsopdracht of open-house model? - Nikee Groot en Marilou van der Feltz

Het open-house model wordt veelvuldig toegepast binnen het sociaal domein. Wat zijn de voor- en nadelen, binnen welke wettelijke kaders moet worden gehandeld door de aanbestedende dienst en wanneer verschiet het open-house model van kleur naar een overheidsopdracht?

Projectontwikkeling: niet altijd een overheidsopdracht! - Martijn Jongmans en Tom Binder 

De arresten Auroux uit 2007 en Helmut Müller uit 2010 zijn bekende arresten van het Europese Hof van Justitie en nog altijd vaste prik wanneer het gaat om project- of vastgoedontwikkeling en het aanbestedingsrecht. Hoewel we al meer dan 10 jaar met de Auroux en Helmut Müller-criteria werken, blijft de beoordeling of sprake is van een overheidsopdracht of concessie bij projectontwikkeling in veel gevallen lastig. Tijdens deze sessie zullen wij ingaan op de belangrijkste valkuilen bij de beoordeling.

Hier kunt het webinar nog eens bekijken.

Mocht u nog vragen hebben over een van bovenstaande onderwerpen dan kunt u uiteraard contact opnemen met de sprekers waarvan u de contactgegevens op deze pagina aantreft.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven