Aanzet wettelijke regeling invoering BV voor een besloten vennootschap met maatschappelijk doel (BVm)

17 mei 2021 | Publicatie

Onlangs is de aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk doel (BVm) gepubliceerd. De wettelijke regeling zal volgens de aanzet ook gelden voor de zorgsector. Doel van de beoogde wettelijke regeling is – kort gezegd – de toelating en betere erkenning van sociale ondernemingen die deel uitmaken van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. De voorgestelde wettelijke regeling maakt het mogelijk om de BVm-status te verwerven, wat met name voor zakelijke relaties duidelijk maakt dat voor de onderneming het sorteren van sociale impact voorrang heeft boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders.

Nick van Dijk, kandidaat-notaris, en Maartje de Jong, advocaat zorg, schreven samen een reactie op de internetconsultatie. In zijn algemeenheid merken zij op dat een dergelijke wettelijke regeling in een behoefte voorziet, hetgeen ook blijkt uit de wetgeving die in het buitenland bestaat en die gericht is op ondersteuning van maatschappelijke ondernemingen. De aanzet voor een wettelijke regeling die is gedaan, is naar hun mening echter op enkele punten voor verbetering vatbaar.

Lees hier hun reactie op de internetconsultatie. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven