AKD, InvestNL en BNG schrijven position paper over organisatie- en financieringsopzet van warmtenetten

7 juli 2021 | Nieuws

Doel van deze paper is om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichting voor de invulling van collectieve warmtenetten.

AKD heeft in samenwerking met InvestNL en BNG een paper opgesteld waarin de organisatie- en financieringsopzet van warmtenetten centraal staat. Uitgangspunt daarin is publiek private samenwerking. Wij werken uit hoe door een combinatie van publieke regie en privaat ondernemerschap, kapitaal kan worden gestimuleerd en de warmtetransitie kan worden versneld. Hiertoe zou een Regionaal Warmtebeheer Bedrijf (RWB) in het leven kunnen worden geroepen. Het RWB ontwikkelt en realiseert in samenwerking met private bedrijven warmteprojecten. In de beheer- en exploitatiefase worden, zoveel als mogelijk, private warmtebedrijven en privaat kapitaal gemobiliseerd.

Doel van deze paper is om bij te dragen aan mogelijke oplossingsrichting voor de invulling van collectieve warmtenetten. Dit is momenteel  erg actueel, aangezien EZK recent aan de Kamer heeft bericht dat het eerdere wetsvoorstel niet haalbaar lijkt. Wij nodigen een ieder uit om te reageren.  

Klik hier om de paper te lezen. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven