AKD ondertekent Charter Talent naar de Top

 2 juli 2024 | Nieuws

AKD heeft met trots het Charter Talent naar de Top ondertekend. Deze stap markeert een belangrijke mijlpaal in het streven van AKD naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen kantoor.

De ondertekening van het Charter Talent naar de Top benadrukt de inzet van AKD om genderdiversiteit te bevorderen en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Door zich aan te sluiten bij dit initiatief, verbindt AKD zich aan concrete doelstellingen en maatregelen om meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen en diversiteit in alle lagen van de organisatie te stimuleren.

“We zijn er trots op dat we het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend,” zegt Jan Kromhout, bestuurslid bij AKD. We beseffen ons bij AKD dat de beste werkomgeving, de beste beslissingen en dus het beste resultaat ontstaan wanneer wordt samengewerkt met en door personen van verschillende genders en verschillende culturele achtergronden. We geloven sterk in de verbinding tussen mensen en in organisatie zonder vooroordelen. We sluiten ons daarom graag aan bij organisaties met hetzelfde streven, om van hen te leren zodat we onze ambitie voor een betere man-vrouw ratio waar kunnen maken.”

Over Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is een initiatief van de Stichting Talent naar de Top, die de aangesloten Charterorganisaties sinds 2008 monitort op de kwantitatieve en kwalitatieve voortgang van gender- & culturele diversiteit. Het Charter Talent naar de Top bevat richtlijnen en heldere afspraken die organisaties helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten. Deelnemen aan het Charter toont commitment, geeft inzicht in waar men staat ten opzichte van anderen, en geeft een netwerk en aanknopingspunten voor verdere verbetering. De monitor laat niet alleen de performance in cijfers zien maar ook onderliggende kwalitatieve factoren. Lees meer op de website.

AKD heeft met trots het Charter Talent naar de Top ondertekend. Deze stap markeert een belangrijke mijlpaal in het streven van AKD naar meer diversiteit en inclusiviteit binnen kantoor.

De ondertekening van het Charter Talent naar de Top benadrukt de inzet van AKD om genderdiversiteit te bevorderen en een werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt. Door zich aan te sluiten bij dit initiatief, verbindt AKD zich aan concrete doelstellingen en maatregelen om meer vrouwen in leidinggevende posities te krijgen en diversiteit in alle lagen van de organisatie te stimuleren.

“We zijn er trots op dat we het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend,” zegt Jan Kromhout, bestuurslid bij AKD. We beseffen ons bij AKD dat de beste werkomgeving, de beste beslissingen en dus het beste resultaat ontstaan wanneer wordt samengewerkt met en door personen van verschillende genders en verschillende culturele achtergronden. We geloven sterk in de verbinding tussen mensen en in organisatie zonder vooroordelen. We sluiten ons daarom graag aan bij organisaties met hetzelfde streven, om van hen te leren zodat we onze ambitie voor een betere man-vrouw ratio waar kunnen maken.”

Over Charter Talent naar de Top

Het Charter Talent naar de Top is een initiatief van de Stichting Talent naar de Top, die de aangesloten Charterorganisaties sinds 2008 monitort op de kwantitatieve en kwalitatieve voortgang van gender- & culturele diversiteit. Het Charter Talent naar de Top bevat richtlijnen en heldere afspraken die organisaties helpen om doelgericht te werken aan duurzame en effectieve resultaten. Deelnemen aan het Charter toont commitment, geeft inzicht in waar men staat ten opzichte van anderen, en geeft een netwerk en aanknopingspunten voor verdere verbetering. De monitor laat niet alleen de performance in cijfers zien maar ook onderliggende kwalitatieve factoren. Lees meer op de website.

Gerelateerde expertises