Bijzonder uitstel van betaling zonder derde deskundige verklaring mogelijk

20 maart 2020 | Blog

Eerder berichten we u al dat het steunpakket van het Nederlands kabinet een dynamisch pakket is waarvan doorlopend beoordeeld zal worden of de maatregelen (langer) in stand moeten blijven dan wel aanpassing behoeven.

  • Bijzonder uitstel voor aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen was alleen mogelijk wanneer (op een later moment) ook een derde deskundige verklaring werd overlegd aan de Belastingdienst.
  • Een derde deskundige verklaring lijkt nu niet meer nodig te zijn om de eerste drie maanden uitstel van betaling te krijgen.
Wat moet u als ondernemer nu doen voor uitstel van belastingbetaling?
  • Schriftelijk laat u de Belastingdienst weten dat u door de uitbraak van corona in liquiditeitsproblemen bent gekomen en verzoekt u om bijzonder uitstel van betaling.
  • Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, wordt invordering automatisch 3 maanden stopgezet.
En als drie maanden niet lang genoeg is?
  • Voor een langere periode uitstel aanvragen kan ook. In dat geval wordt gevraagd om aanvullende informatie met eventueel een derde deskundige verklaring.
Waar stuurt u uw verzoek om uitstel naar toe?

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

We volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Als u vragen of advies nodig heeft over hoe u gebruik kunt maken van de maatregelen, neem dan contact op met een van uw reguliere contactpersonen binnen AKD of via tax@akd.eu - of ga naar de website van onze Corona Taskforce.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven