‘Bridging the gap: de W&I-verzekering in de transactiepraktijk’

23 januari 2019 | Publicatie

Transactieverzekeringen stijgen nog altijd in populariteit, zowel in de algemene M&A-praktijk als in de vastgoedtransactiepraktijk. Deze verzekeringen dekken aansprakelijkheid van de verkoper voor inbreuken op garanties die verkoper aan koper geeft en voor claims onder de belastingvrijwaring. In Europa wordt een dergelijke verzekering meestal kortweg W&I -verzekering genoemd, voor Warranty & Indemnity. M&A-partner Lennart Crain schreef hier een artikel over en geeft een praktische inleiding op dit onderwerp, waarbij hij ook de huidige marktpraktijk beschrijft. Hij ontsluiert in dit artikel ook het veelal Engelstalige jargon dat brokers (tussenpersonen) van W&I-verzekeringen hanteren.

In het artikel begint Crain met de meeste voorkomende functies van W&I-verzekeringen. Daarna gaat hij in op recente ontwikkelingen. Vervolgens komen enkele aandachtspunten van de polis aan bod, gevolgd door het proces om een W&I-verzekering uit te nemen in het algemeen, en invlechting van het W&I-proces binnen een controlled auction in het bijzonder. Lennart sluit af met enkele opmerkingen over het W&I-speelveld en de marktstructuur.

Het artikel is gepubliceerd in Vastgoedrecht in Praktijk.

Hebt u na het lezen van het artikel vragen over 'How to bridge the gap', neem dan contact op met Lennart Crain.

Lees hier het artikel.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven