Brochure: Regels voor Buitenlandse Directe Investeringen in Nederland

17 november 2021 | Publicatie

In de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, gelden specifieke regels voor natuurlijke personen of ondernemingen die willen investeren in nationale ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor vitale economische processen of actief zijn op de markt voor gevoelige technologie (waaronder duale technologie).

Deze brochure geeft een stapsgewijze uitleg van de toetsingsprocedure voor buitenlandse directe investeringen (“BDI”) in Nederland en bakent de belangrijkste beginselen achter het relevante wettelijke kader af.

Lees de brochure

Klik hier om de brochure te lezen.

Heeft u vragen? Neem contact op met Joost Houdijk of Jeroen Pop.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven