Discussion Paper: Investeringen in warmtenetten

9 december 2020 | Publicatie
BNG Bank en AKD schreven samen de discussion paper
Investeringen in warmtenetten
Wat is nodig voor de financiering van warmteprojecten onder de Warmtewet 2?

Discussion-paper

Download hier dit discussion paper.

Het uitgangspunt van deze discussion paper is dat het wetsvoorstel Warmtewet 2 een verbetering vormt ten opzichte van de huidige, gefragmenteerde regulering van de warmtesector. Hiernaast zijn echter aanvullende financieringsinstrumenten nodig.

In de paper werken Caspar Boendermaker van de BNG Bank en Marjolein Dieperink van AKD Benelux Lawyers twee aanvullende financieringsinstrumenten uit: het Regionaal Warmtebeheer Bedrijf en een nationale garantiefaciliteit. Omdat deze instrumenten het draagvlakrisico en het volloop- en bronrisico inperken, dragen zij bij aan de financierbaarheid van warmtenetten.

Met de discussion paper willen BNG bank en AKD de gedachtenvorming over een aanvullend financieringsinstrumentarium een impuls te geven, en daarmee de bredere discussie aanjagen over wat er nodig is om de beoogde groei van collectieve, gebouwoverstijgende warmtenetten en duurzame warmtebronnen te financieren en realiseren.

Webinar Financiering warmtenetten

Op 20 januari 2021 vond het webinar ‘Financiering warmtenetten’ plaats waarin Marjolein Dieperink (AKD) en Caspar Boendermaker (BNG bank) toelichting geven op het Regionaal Warmtebeheer Bedrijf en de nationale garantiefaciliteit. Klik hier om het webinar terug te kijken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven