'Dit is een spectaculaire uitspraak''

10 oktober 2018 | Publicatie

Gerrit van der Veen reageert in NRC en FD op de Urgenda-uitspraak

Op 9 oktober heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de Nederlandse Staat verplicht is om uiterlijk in 2020 strengere maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 te beperken.

Gerrit van der Veen licht deze uitspraak toe in het Financieele Dagblad en NRC. "Dit is een spectaculaire uitspraak", stelt hij in het Financieele Dagblad. 'Vooral door de verregaande interpretatie van het hof van de artikelen 2 en 8 uit het EVRM. Klimaatverandering kan blijkbaar ook getoetst worden aan het mensenrechtenverdrag.  In NRC licht Gerrit toe "Ik had niet gedacht dat het hof hierin zou meegaan. De juridische onderbouwing is nog harder dan het vonnis uit 2015".

Lees hier het artikel op NRC.nl en lees hier achter een paywall het artikel op FD.nl. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven