Een verbod op verkoop via Amazon, mag dat? (deel II) Het Hof van Justitie spreekt zich uit in het Coty/Akzente-arrest

29 december 2017 | Blog

The Do's and Don'ts bij het beperken van online sales door de distributeur in een selectief distributiesysteem

Er is lang naar uitgekeken, maar daar is-ie dan, als verlaat Sinterklaascadeau, het arrest van het EU Hof van Justitie in de Coty-zaak

Feiten van de zaak
Centraal in deze zaak stond de verkoop van luxe cosmeticaproducten van Coty (o.m. houder van het merk Calvin Klein) door een van haar erkende distributeurs (Parfumerie Akzente)  via de website Amazon.de. De distributieovereenkomst van Coty verbood echter uitdrukkelijk om de producten online te verkopen via voor de consument kenbare platforms van derden (zoals Amazon of eBay).

De Duitse rechter legde het verbod voor aan het EU Hof van Justitie in Luxemburg.

Verdict van het EU Hof van Justitie
Het Hof van Justitie beslist in zijn arrest dat leveranciers van luxeproducten erkende wederverkopers mogen verbieden om producten te verkopen via voor de consument kenbare internetplatforms van derden. Het Hof oordeelt dat een dergelijk beding is toegestaan wanneer het ertoe strekt het luxe-imago van de betreffende producten in stand te houden en aan een aantal nadere voorwaarden voldoet.

Deze nadere voorwaarden houden kort gezegd in dat de wederverkopers worden gekozen op grond van objectieve, uniforme criteria die ten aanzien van alle wederverkopers zonder discriminatie worden toegepast. Daarnaast moeten de selectiecriteria noodzakelijk en proportioneel zijn. Het is in beginsel aan de nationale feitenrechter om deze criteria in een specifieke zaak toe te passen c.q. te toetsen. Een totaalverbod op verkoop via internet is níet toegestaan.

Afdronk van het arrest van het Hof van Justitie
De uitspraak van het Hof van Justitie, die de lijn volgt die Advocaat-Generaal Nils Wahl eerder had aangehouden in zijn Conclusie in deze zaak (een soort advies aan het Hof), zal een opluchting vormen voor producenten en leveranciers van luxeproducten. Hun bedrijfsmodel is er immers op gebaseerd hun distributeurs aan te sturen op het vlak van kwaliteits- en uitstralingsbewaking, of het nu gaat om eisen aan fysieke winkelverkoop of normen voor online sales.

De Rechtbank Amsterdam is in een recente distributiezaak al vooruitgelopen op dit verdict van het Hof van Justitie in de verwachting dat het Hof de accenten zou leggen die het nu daadwerkelijk heeft gelegd (zie hierover mijn eerdere blog).

Conclusie
Het arrest van het Hof van Justitie houdt concreet in dat een producent/leverancier van luxeproducten aan zijn selectieve distributeurs kan verbieden om gebruik te maken van bepaalde online verkoopkanalen (denk aan Amazon en eBay), omdat deze verkoopkanalen qua uitstraling of presentatie niet voldoen aan de luxe eisen van het merk in kwestie.

Een dergelijk verbod moet echter wel goed onderbouwd worden en uniform worden toegepast. Een totaalverbod voor distributeurs op verkoop via internet is met klem niet toegestaan.

Juridisch advies of meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog? Neem dan contact op met Joost Houdijk. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven