Einde vaksectorindeling uitzendbranche

15 juni 2017 | Blog

Door een wetswijziging worden uitzendbedrijven niet meer in andere vaksectoren ingedeeld. Dit is van belang voor de hoogte van de afgedragen premies aan het sectorfonds. Door deze indelingswijziging gaan uitzendbedrijven die per 25 mei 2017 nog niet in een andere vaksector zijn ingedeeld of een verzoek hiervoor hebben ingediend, hogere premies betalen dan de uitzendbedrijven op wie de vaksectorverloning wel van toepassing is.

Vaksectorindeling voor uitzendbranche
Iedere werkgever wordt op basis van zijn ondernemingsactiviteiten ingedeeld in een vaksector. Het verschil in premie tussen de verschillende sectoren is groot waarbij de premie voor de uitzendbranche traditioneel hoog is.

Werkgevers die werknemers ter beschikking stelden aan anderen konden op verzoek worden ingedeeld in de veelal goedkopere sector waaraan zij de meeste arbeidskrachten leverden ('vaksectorindeling').

Wat verandert er?
Aan indeling in de vaksector komt een einde per 25 mei 2017. Simpelweg omdat er in de afgelopen jaren teveel gebruik van is gemaakt. Uitzendbureaus vallen daarmee onder de relatief dure uitzendsector.

Het begrip uitzendbedrijf wordt ruim uitgelegd en deze wetswijziging heeft dan ook een brede reikwijdte. Uitzendbedrijven zijn in dit verband namelijk alle werkgevers die werknemers ter beschikking stellen aan een derde om onder leiding en toezicht van deze derde te werken. Naast uitzendbedrijven, payroll-organisaties en detacheerders lijken deze regels zelfs van toepassing te zijn op personeelsvennootschappen binnen concernverband.

Voor werkgevers die reeds in een vaksector zijn ingedeeld of op uiterlijk 24 mei 2017 een verzoek hiertoe hebben ingediend bij de Belastingdienst, verandert er vooralsnog niets. Bezien wordt of voor deze werkgevers de vaksectorregeling in de toekomst anders kan worden ingevuld. Wordt vervolgd dus.

Niet duidelijk is overigens in hoeverre reorganisaties en herstructureringen de bestaande vaksectorindeling zullen beïnvloeden.

Gevolgen?
Gevolg van deze wijziging is dat nieuwkomers in de uitzendbranche een hogere sectorpremie zullen betalen en dus (waarschijnlijk) duurder zijn dan uitleners met een vaksectorindeling. Op dit moment is onduidelijk hoe lang deze situatie zal duren.

Heeft u vragen over de nieuwe sectorindeling van uitzendbedrijven neem dan contact op met Joost van Benthum.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven