Financiering van duurzame initiatieven van woningcorporaties

22 december 2020 | Nieuws

Overzicht subsidiemogelijkheden per verduurzamingsinvestering

Verduurzaming is kostbaar. De kosten om een woning te verduurzamen kan een corporatie maar deels verdisconteren in een huurverhoging. Gelukkig zijn er de nodige subsidies en fiscale regelingen waar je als corporatie gebruik van kan maken. In dit overzicht noemen we een aantal landelijke en provinciale regelingen voor corporaties. Lokale regelingen laten we buiten beschouwing. Je kan altijd even contact opnemen als je daar vragen over hebt. In dit overzicht noemen we de financieringsmogelijkheden per verduurzamingsinvestering.

We belichten kort de belangrijkste aandachtspunten.

Download hier het overzichtLet op: de informatie in deze infosheet is niet uitputtend en gebaseerd op informatie
tot en met 7 december 2020.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven