Fraude op de werkvloer: een analyse van de rechtspraak anno 2018

20 augustus 2019 | Publicatie

Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest tegenwoordig wel iets over fraude op de werkvloer. Het is aan de orde van de dag. Naar aanleiding van een onderzoek van EY naar integriteitsmanagement in Nederland kopte Het Financiële Dagblad: ‘Helft van Nederlandse bedrijven kampt met fraude en corruptie’. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek van EY een genuanceerder beeld geven dan uit deze krantenkop volgt, maakt het onderzoek wel duidelijk dat veel werkgevers in Nederland te maken hebben met fraude op de werkvloer. De vraag rijst hoe hiermee door rechters wordt omgegaan in een tijd waarin de collectieve verontwaardiging over het schenden van integriteitsnormen toeneemt.

Onze partner Arbeidsrecht Pieter Huys heeft een analyse gemaakt van de gepubliceerde rechtspraak anno 2018.  Zijn belangrijkste bevindingen zijn in deze bijdrage weergegeven.

Lees hier het artikel. 

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven