Gerrit van der Veen over artikel 23.7 Omgevingswet en het privaatrecht

23 oktober 2019 | Publicatie

Gerrit van der Veen bespreekt in de vriendenbundel voor prof. Mr. J. Struiksma of artikel 23.7 van de Omgevingswet nu wel of niet een precieze vertaling van artikel 122 Woningwet is.

Artikel 23.7 Omgevingswet en het privaatrecht
G.A. van der Veen

Gerrit bouwt in deze bijdrage voort op een eerder artikel over de Omgevingswet en het privaatrecht. Artikel 23.7 Omgevingswet verbiedt het stellen van privaatrechtelijke regels in een aantal gevallen. Het artikel lijkt een voortzetting te zijn van het vergelijkbaar opgezette artikel 122 Woningwet. Moet daarom geconcludeerd worden dat uit de inhoud en strekking van de regeling van artikel 23.7 moet worden afgeleid dat het gemeenten niet is toegestaan om privaatrechtelijke voorschriften te stellen ten aanzien van onderwerpen die zij zelf kunnen regelen via maatwerkvoorschriften of maatwerkregels, zoals bedoeld in de Omgevingswet? Bij nader inzien is dat nog maar de vraag. De ratio die de wetgever bij artikel 122 Woningwet had, is nu juist niet meer de ratio van de Omgevingswet. Misschien mag die oude ratio dan ook niet meer richtinggevend zijn voor de uitleg van artikel 23.7 Omgevingswet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven