Gerrit van der Veen over het arrest van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak

27 juli 2020 | Publicatie

Het langverwachte arrest van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak wordt een overwinning genoemd in de strijd tegen klimaatverandering en een mijlpaal in geschillenbeslechting voor het openbaar belang, althans in Nederland. Als gevolg van de uitspraak zal de Nederlandse staat eind 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25% moeten verminderen ten opzichte van 1990. Het arrest heeft veel bijval gekregen omdat het 'moedig' was en onbekend juridisch gebied verkende. Als we verder kijken naar de redeneringen van het hof en de Hoge Raad, dan blijven er nog diverse vragen over volgens Chris Backes, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, en kantoorgenoot Gerrit van der Veen, die tevens deeltijdhoogleraar aan de Universiteit Groningen is.

Lees hier het volledige artikel.
In: Journal for European environmental and planning Law 2020

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven