Het AKD Energy magazine december 2023

 14 december 2023 | Publicatie

Het energieteam van AKD houdt zich dagelijks bezig met de energietransitie. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen en (ook) zo ons steentje aan de energietransitie bij te dragen. Daarom publiceren en presenteren we veel over dit onderwerp.

In deze editie van het Energy magazine

Volgens de onlangs gepresenteerde Klimaatnota 2023 komt het klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 voor het eerst in zicht. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de uitvoering en de uitwerking van het klimaatbeleid voortvarend door moeten gaan. Juist voor die uitvoering en uitwerking is doelmatige wetgeving essentieel. Op dat vlak zijn de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. 

Andere belangrijke juridische ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de netcongestie. Momenteel wordt er op volle kracht gezocht naar alternatieve manieren om de beschikbare elektriciteit op het net op een slimme manier te verdelen. 

Ook leest u een artikel over de punten die ons zijn opgevallen in het voorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) zoals die ter advisering naar de Raad van State is gestuurd.

Daarnaast komen in dit magazine de bij gebruikelijke thema’s aan de orde, als warmtewaterstofelektriciteitvastgoedomgevingsrecht en belasting.

Lees het Energy magazine hier

Het energieteam van AKD houdt zich dagelijks bezig met de energietransitie. Wij vinden het belangrijk om onze kennis te delen en (ook) zo ons steentje aan de energietransitie bij te dragen. Daarom publiceren en presenteren we veel over dit onderwerp.

In deze editie van het Energy magazine

Volgens de onlangs gepresenteerde Klimaatnota 2023 komt het klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 voor het eerst in zicht. Belangrijke kanttekening daarbij is dat de uitvoering en de uitwerking van het klimaatbeleid voortvarend door moeten gaan. Juist voor die uitvoering en uitwerking is doelmatige wetgeving essentieel. Op dat vlak zijn de afgelopen periode belangrijke stappen gezet. 

Andere belangrijke juridische ontwikkelingen doen zich voor op het gebied van de netcongestie. Momenteel wordt er op volle kracht gezocht naar alternatieve manieren om de beschikbare elektriciteit op het net op een slimme manier te verdelen. 

Ook leest u een artikel over de punten die ons zijn opgevallen in het voorstel voor de Wet collectieve warmte (Wcw) zoals die ter advisering naar de Raad van State is gestuurd.

Daarnaast komen in dit magazine de bij gebruikelijke thema’s aan de orde, als warmtewaterstofelektriciteitvastgoedomgevingsrecht en belasting.

Lees het Energy magazine hier

Gerelateerde expertises