Het coronavirus en de grensarbeider

 21 maart 2020 | Blog

Wat moeten in Nederland gevestigde werkgevers weten wanneer zij grensarbeiders in dienst hebben en deze zich tijdens de coronacrisis naar Nederland moeten verplaatsen voor hun werk?

De Nederlandse overheid heeft in korte tijd de nodige maatregelen getroffen en oproepen gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de ons omringende landen België, Duitsland en Luxemburg zijn vergelijkbare maatregelen getroffen en oproepen gedaan. Deze maatregelen en oproepen hebben ook betrekking op grensarbeiders uit laatstgenoemde landen. Wat moeten in Nederland gevestigde werkgevers weten wanneer zij grensarbeiders in dienst hebben en deze zich tijdens de coronacrisis naar Nederland moeten verplaatsen voor hun werk?

België
Bij Ministerieel besluit van 18 maart 2020 heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken thuiswerken verplicht gesteld voor alle personeelsleden, wiens functies zich hiertoe lenen, bij alle bedrijven die niet als ‘essentiële bedrijven’ (als bedoeld in datzelfde besluit) kwalificeren. Voor de functies waar thuiswerken niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een werknemer die in België woont zich, door omstandigheden gedwongen, naar Nederland moet verplaatsen voor zijn werk, moet hij bij een eventuele (grens)controle (naast zijn identiteitsbewijs) over een door de Belgische overheid opgesteld certificaat beschikken dat moet zijn ingevuld en ondertekend door zijn werkgever. Voor de werkgever is het in dat kader aan te raden om de betreffende werknemer ook te voorzien van een brief (‘to whom it may concern’). Naast de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de werkgever moet hierin worden aangegeven dat de werknemer in België woont en dat het – gezien de specifieke activiteiten van de werkgever, de continuïteit van diens bedrijfsvoering en de functie van de werknemer – noodzakelijk is dat hij fysiek aanwezig is op de werklocatie van de in Nederland gevestigde werkgever.  

Duitsland
De Minister van Gezondheid heeft de inwoners van Duitsland opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken. Als een in Duitsland woonachtige werknemer, ondanks deze oproep, toch fysiek bij zijn in Nederland gevestigde werkgever moet werken, dan verdient het aanbeveling om hem te voorzien van een brief, als hiervoor bedoeld, en afschriften van zijn arbeidsovereenkomst en recente salarisspecificatie, zodat hij aan de hand van deze stukken bij een eventuele (grens)controle kan aantonen dat hij onderweg is naar zijn werk in Nederland.       

Luxemburg
Ook de Luxemburgse overheid heeft de oproep gedaan aan de ingezetenen van het land om, als het mogelijk is, thuis te werken. Mocht de in Luxemburg woonachtige werknemer zich toch moeten verplaatsen naar zijn werk in Nederland, dan geldt dezelfde aanbeveling als hiervoor genoteerd voor de Duitse grensarbeider.

De Nederlandse overheid heeft in korte tijd de nodige maatregelen getroffen en oproepen gedaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de ons omringende landen België, Duitsland en Luxemburg zijn vergelijkbare maatregelen getroffen en oproepen gedaan. Deze maatregelen en oproepen hebben ook betrekking op grensarbeiders uit laatstgenoemde landen. Wat moeten in Nederland gevestigde werkgevers weten wanneer zij grensarbeiders in dienst hebben en deze zich tijdens de coronacrisis naar Nederland moeten verplaatsen voor hun werk?

België
Bij Ministerieel besluit van 18 maart 2020 heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken thuiswerken verplicht gesteld voor alle personeelsleden, wiens functies zich hiertoe lenen, bij alle bedrijven die niet als ‘essentiële bedrijven’ (als bedoeld in datzelfde besluit) kwalificeren. Voor de functies waar thuiswerken niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van ‘social distancing’ te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Wanneer een werknemer die in België woont zich, door omstandigheden gedwongen, naar Nederland moet verplaatsen voor zijn werk, moet hij bij een eventuele (grens)controle (naast zijn identiteitsbewijs) over een door de Belgische overheid opgesteld certificaat beschikken dat moet zijn ingevuld en ondertekend door zijn werkgever. Voor de werkgever is het in dat kader aan te raden om de betreffende werknemer ook te voorzien van een brief (‘to whom it may concern’). Naast de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de werkgever moet hierin worden aangegeven dat de werknemer in België woont en dat het – gezien de specifieke activiteiten van de werkgever, de continuïteit van diens bedrijfsvoering en de functie van de werknemer – noodzakelijk is dat hij fysiek aanwezig is op de werklocatie van de in Nederland gevestigde werkgever.  

Duitsland
De Minister van Gezondheid heeft de inwoners van Duitsland opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken. Als een in Duitsland woonachtige werknemer, ondanks deze oproep, toch fysiek bij zijn in Nederland gevestigde werkgever moet werken, dan verdient het aanbeveling om hem te voorzien van een brief, als hiervoor bedoeld, en afschriften van zijn arbeidsovereenkomst en recente salarisspecificatie, zodat hij aan de hand van deze stukken bij een eventuele (grens)controle kan aantonen dat hij onderweg is naar zijn werk in Nederland.       

Luxemburg
Ook de Luxemburgse overheid heeft de oproep gedaan aan de ingezetenen van het land om, als het mogelijk is, thuis te werken. Mocht de in Luxemburg woonachtige werknemer zich toch moeten verplaatsen naar zijn werk in Nederland, dan geldt dezelfde aanbeveling als hiervoor genoteerd voor de Duitse grensarbeider.