Het verschoningsrecht op zijn retour

24 november 2020 | Publicatie

Enkele kanttekeningen bij het conceptwetsvoorstel aanpassing wettelijke fiscaal verschoningsrecht.

Op 23 juli 2020 is het conceptwetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke fiscale verschoningsrecht voor internetconsultatie gepubliceerd. Met het conceptwetsvoorstel wordt beoogd het ‘wettelijke fiscale verschoningrecht te verduidelijken en aan te passen, zodanig dat recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat informatie die een belastingplichtige in het kader van de belastingheffing en
invordering aan de Belastingdienst zou moeten geven zonder dat een notaris of advocaat betrokken is, ook gegeven zal moeten worden indien de belastingplichtige wel een notaris of advocaat inschakelt’.

Klik hier om de volledige publicatie te lezen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven