Hof van Justitie: Toepassing sjoemelsoftware Volkswagen strijdig met Europese Verordening

17 december 2020 | Nieuws

"Het arrest van het Hof van Justitie is een belangrijke mijlpaal".

De sjoemelsoftware die Volkswagen jarenlang in haar auto’s heeft gestopt is in strijd met Europese wet- en regelgeving. Dat oordeelde het Hof van Justitie vandaag op prejudiciële vragen die door de onderzoeksrechter van het Tribunal de Grande Instance in Parijs in het kader van een strafrechtelijke procedure tegen Volkswagen werden gesteld.

Stichting Car Claim-bestuurder Guido van Woerkom: “Het arrest van het Hof van Justitie is een belangrijke mijlpaal. Volkswagen heeft steeds benadrukt dat de door haar gebruikte sjoemelsoftware niet verboden is, omdat de software nodig zou zijn om de motor te beschermen, tegen bijvoorbeeld slijtage. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat die vlieger niet op gaat. Autofabrikanten die om dergelijke redenen sjoemelsoftware in auto’s installeren overtreden de Europese regels.”

De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie had al eerder dit jaar in een opinie uiteengezet dat de definitie “manipulatie-instrument” (sjoemelsoftware) ruim moet worden uitgelegd en dat er slechts beperkte ruimte is om een beroep te doen op de bij wet toegestane uitzonderingen op het verboden gebruik daarvan.

Het Europees Hof heeft die analyse nu bekrachtigd. Daarmee krijgen autobezitters een belangrijk wapen in handen in de juridische strijd met sjoemelende autofabrikanten.

Van Woerkom: “De Stichting voelt zich door het positieve eindoordeel gesterkt. Het onderstreept te meer dat het handelen van Volkswagen tot dusver niet gerechtvaardigd kan worden. In de collectieve procedure die de Stichting namens Nederlandse gedupeerden tegen onder andere Volkswagen voert, zal de rechtbank in de loop van volgend jaar oordelen over de aansprakelijkheid van Volkswagen en de andere betrokken partijen. Het oordeel van het Europees Hof zal daar naar verwachting op een positieve manier aan bijdragen.”

Stichting Car Claim procedeert sinds 2018 tegen onder meer Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, importeur Pon, softwareleverancier Bosch en de officiële Volkswagen dealers. De inzet van deze procedure is de vaststelling dat de voornoemde partijen de belangen hebben geschonden van alle Nederlandse automobilisten die zijn getroffen door ‘Dieselgate’. Met behulp van de collectieve actie van de Stichting kunnen Nederlandse automobilisten de door hen geleden schade straks op de verschillende gedaagden verhalen. Het is bovendien mogelijk dat automobilisten een positieve einduitspraak straks kunnen gebruiken om ontbinding van de door hen koopovereenkomst en terugbetaling van de koopprijs te vorderen.

Een samenvatting van het oordeel van het Hof va Justitie is hier te lezen.

Meer informatie over Stichting Car Claim en de juridische procedure is te vinden op de website www.derclaim.nl.

Vragen met betrekking tot de inhoud van dit persbericht kunnen worden gericht aan Dick van Bokhorst, persvoorlichter bij AKD. E-mail: communication@akd.eu, telefoon: +31 (0) 88 253 55 08.

 

Over Stichting Car Claim

Stichting Car Claim is een non-profit organisatie. De Stichting zet zich ervoor in dat autobezitters, die nadeel hebben ondervonden als gevolg van begane overtredingen door bij Dieselgate betrokken autofabrikanten, voor dit nadeel gecompenseerd worden. Tevens wil de Stichting dat betrokken autofabrikanten de getroffen autobezitters garanderen dat zij in de toekomst zonder mogelijke nadelige consequenties in hun auto kunnen blijven rijden.

De Stichting voert haar werkzaamheden uit in lijn met de principes van de Claim Code. De Claim Code is een gedrags- en governance code voor claimstichtingen ter bevordering van een deugdelijk en op onafhankelijke wijze functioneren van dit type stichtingen.

Meer informatie over de Stichting kan worden verkregen op de website www.derclaim.nl.

Bestuur

De Stichting wordt aangestuurd door een onafhankelijke raad van bestuur en raad van toezicht. De raad van bestuur bestaat uit Fausto Pocar (voormalig president van het Joegoslavië tribunaal (ICTY)), Guido van Woerkom (voormalig hoofddirecteur van de ANWB) en Arie van der Steen (accountant en voormalig CFO van meerdere particuliere bedrijven).

De raad van toezicht bestaat uit Marten Oosting (voormalig Nationale ombudsman en voormalig lid van de Raad van State), Hans de Savornin Lohman (advocaat en plaatsvervangend raadsheer van het Gerechtshof in Den Haag) en Jan Zielonka (hoogleraar Europese politiek en internationale betrekkingen aan de universiteit van Oxford en Venetië).

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven