Hoge Raad houdt Urgenda-vonnis in stand

20 december 2019 | Nieuws

"Zo bezien, rekent de Hoge Raad het de Staat vrij zwaar aan dat de Staat in deze belangrijke kwestie niet consequent is geweest en ook niet heeft onderbouwd, waarom de Staat hier dan inconsequent kon zijn".

De Nederlandse Staat moet de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2020 met 25% hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat heeft de Hoge Raad  bepaald in de door klimaatorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak tegen de Staat.

Gerrit van der Veen, partner Omgevingsrecht en Bestuursrecht: "De Hoge Raad bevestigt het arrest van het Hof, dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. De Hoge Raad baseert dat op de artikelen 2 en 8 van het EVRM en benadrukt dat er in EU-verband meermaals is uitgesproken dat er in 2020 een beperking van minstens 30% nodig is".

Gerrit vervolgt: "In dat licht rekent de Hoge Raad, in navolging van het Hof, het de Staat zwaar aan dat de Staat zelf tot 2011 zijn beleid richtte op het behalen van die doelstelling van -30%, omdat dat nodig was om op een geloofwaardig traject te blijven, maar dat de Staat vervolgens tot een verlaging van de reductiedoelstelling is gekomen, zonder uitleg waarom dat verantwoord is te achten. Zo bezien, rekent de Hoge Raad het de Staat vrij zwaar aan dat de Staat in deze belangrijke kwestie niet consequent is geweest en ook niet heeft onderbouwd, waarom de Staat hier dan inconsequent kon zijn", aldus Gerrit. 

Met de definitieve uitspraak komt een einde aan een zes jaar durende rechtszaak. Eind 2013 dagvaardde klimaatactiegroep Urgenda samen met bijna 900 medeklagers de Nederlandse Staat. Die zou onrechtmatig handelen door geen adequaat klimaatbeleid te voeren.

In aanloop naar deze uitspraak interviewde Elsevier Gerrit van der Veen. Lees hier het artikel. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven